Pilotní projekt společné certifikace FSC a Fairtrade tisknout

V současné době se pro FSC stává stále větší celosvětovou prioritou certifikace malých lesních vlastníků. To je v souladu s principy certifikace Fairtrade a proto, se jednou ze součástí této priority stala společná spolupráce FSC a Fairtradu. 

V roce 2007 došlo k první spolupráci FSC a FLO (Fairtrade Labelling Organizations International – Mezinárodní organizace pro Fairtrade značení) při vytváření obchodních příležitostí pro malé lesní vlastníky a komunity. Vypracovaná analýza ukázala zájem trhu o důvěryhodný systém pro odlišení výrobků komunitních vlastníků lesů. I z pohledu závěrů tohoto výzkumu se pak spolupráce FSC a Fairtradu jevila jako ideální řešení.

Samotný certifikační proces FSC může být však v některých případech náročnější pro tyto malé vlastníky, kteří se potýkají především s administrativními a finančními překážkami. A právě tento projekt společné certifikace si klade mimo jiné za cíl vyvinout cenově dostupný, tzv. duální certifikační systém pro komunity. Ten bude následně začleněn do současných certifikačních systémů FSC a Fairtrade a zároveň bude eliminovat zmíněné procesní problémy s certifikací.

Fairtrade podporuje spravedlivý obchod, což je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Spravedlivý obchod je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na jedné straně a spotřebitelem na straně druhé. Fairtrade nabízí výrobcům spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z bludného kruhu bídy, žít důstojný život a plánovat budoucnost. Spotřebitelům pak dává jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování se snadno a účinně zapojit do snižování chudoby na celém světě.


Výrobky s touto přidanou hodnotou jsou označeny značkou Fairtrade:


Zdroj: FSC International, Společnost pro Fair Trade


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038