Přelomová dohoda pro kanadské boreální lesy tisknout

Kanadská dřevařská asociace (FPAC) a dalších devět environmentálních organizací se v květnu 2010 po dlouhých předchozích jednáních zavázaly ke spolupráci na odpovědném lesním hospodaření a ochraně kanadských boreálních lesů.

Dohoda o kanadských boreálních lesích (The Canadian Boreal Forest Agreement) se týká 72 mil. hektarů lesů ve veřejném vlastnictví na ploše dvakrát větší než Německo. Dohodu podepsalo 21 členů kanadské dřevařské asociace (FPAC) a 9 environmenálních organizací včetně Greenpeace a ForestEthics. 


Dohoda zavazuje členy FPAC k zavedení “nejvyšších standardů lesního hospodaření” a jako referenci uvádí existující Národní standard FSC pro boreální lesy, který představuje důsledný standard pro ekologicky a sociálně odpovědné lesní hospodaření pro borální lesy Kanady. Dohoda zahrnuje zastavení nové těžby dřeva  na 29 mil. hektarech lesa, má v síti chráněných území chránit významnou plochu lesa včetně ohroženého soba a zároveň zaručit “nezbytnou dodávku vlákniny pro nepřerušenou výrobu”. Nevládní ekologické organizace na oplátku souhlasily s ukončením kamapaně “Nekupuj”, která měla zacíleno na těžařský průmysl. 


Koordinátor kampaně Greenpeace, Richard Brooks k tomu poznamenal: “Je to pro nás nejlepší šance jako ochránit soby, zajistit trvalou ochranu lesních ekosystémů  na velkých plochách a zavést odpovědné lesnické praktiky”.

Více o dohodě najdete na http://www.canadianborealforestagreement.com/.

Zdroj: FSC International, květen 2010


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038