10 důvodů proč zvolit FSC tisknout

Mezinárodní organizace FSC se snaží primárně prosazovat odpovědnou spotřebu a také přírodě blízké lesní hospodaření. A protože se může problematika přírodě blízkého lesního hospodaření a upřednostňování certifikovaných výrobků v různých oblastech života zdát složité, zkusili jsme vypíchnout to nejdůležitější, proč byste měli nad FSC výrobky uvažovat a podporovat nás.

1. Volba aktivních zástupců FSC je demokratická  – podílí se na ní více jak 800 osob ze sociální, ekonomické a ekologické oblasti, kteří zároveň pomáhají nastavit ta nejlepší pravidla pro ochranu světových lesních porostů.

2. Máme nejvyšší standardy – jsou náročnější na plnění než kterýkoliv jiný standard lesního hospodaření, to nám dává jistotu, že jsou lesy podle standardu FSC opravdu obhospodařovány přírodě blízkým způsobem.

3. Jsme respektovaní a důvěryhodní – v obchodních vztazích je FSC upřednostňovaným certifikačním systémem a zároveň i nejrozšířenější certifikací v žebříčku Fortune 500, který každoročně řadí 500 amerických soukromých a veřejných společností podle jejich obratu.

4. Máme široký záběr – FSC certifikace je rozšířená prakticky po celém světě a výrobky jsou dostupné na více než 100 různých trzích, což je více než v případě jakékoliv jiné lesní certifikace.

5. Máme pozitivní vliv na okolí – Mezi všemi existujícími certifikacemi lesních majetků klade FSC certifikace nejvíce důležitosti také na ochranu živočišných a rostlinných druhů.

6. Podporují nás významné společnosti – členy naší organizace jsou největší a celosvětově respektované neziskové organizace, jako je Greenpeace nebo WWF – obě organizace nás aktivně podporují a samozřejmě také koordinují.

7. Jsme transparentní – veškerá rozhodnutí a schvalovací či připomínkovací procesy, které souvisejí s naší činností, jsou veřejně dostupná a může se k nim vyjádřit kdokoliv.

8. Naše standardy jsou všude stejně důsledné – ačkoliv je FSC rozšířeno po celém světě a v různých zemích, mají národní FSC standardy pro lesní hospodaření stejný základ (principy a kritéria), ke kterému jsou přidány další podmínky dle místních zvyklostí a zákonů.

9. Myslíme lokálně – Každý proces tvorby národního FSC standardu a následní certifikace je otevřen veřejnosti a může se k němu kdokoliv vyjádřit. Místní obyvatelé tak mohou ovlivnit nejen podobu standardu ale i následnou podobu FSC certifikace.

 

10. Jsme uznávaní – FSC certifikace je jediným členem (z oblasti certifikace lesních porostů) aliance ISEAL, která je celosvětovou organizací sdružující společnosti s cílem zajistit udržitelný rozvoj v různých oblastech.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038