13. valná hromada FSC ČR je za námi tisknout

Koncem roku se pravidelně koná Valná hromada všech členů národní pobočky FSC ČR. Ani v roce 2016 tomu nebylo jinak a 13. prosince jsme se setkali již na 13. valné hromadě neziskové organizace FSC ČR.

Valnou hromadu tento rok symbolizovala velká účast členů, čehož si jako národní kancelář velmi vážíme. V úvodním slově ředitel FSC ČR Ing. Tomáš Duda přivítal účastníky (řádné a podpůrné členy, pozorovatele a hosty), představil pracovníky kanceláře FSC ČR a jejich činnost za uplynulý rok.

 

Jednou z důležitých událostí v minulém roce bylo po několika letech rozšíření certifikované plochy FSC v České republice a podařilo se také více nastartovat proces skupinové certifikace, která je pro vlastníky finančně i administrativně méně náročná. věnovali jsme se i činnosti směrem k veřejnosti, pravidelně informovali média a znovu realizovali velmi úspěšnou fotografickou soutěž "Není les jako les." První část valné hromady se také věnovala výsledku hospodaření za rok 2016 a návrhu plánovaného rozpočtu pro rok 2017.

Hosty valné hromady byli zástupci společnosti IKEA – Pedro Moniz a Christian Leibing – kteří prezentovali předpokládaný vývoj v oblasti spotřeby dřeva, včetně požadavků na certifikaci dodávaného dřeva – do roku 2020 se společnost IKEA zavázala používat dřevo pouze z odpovědných zdrojů – FCS certifikované nebo recyklované.

Velmi děkujeme za spolupráci, podporu a účast! Doufáme, že společně s vámi nejen navážeme na úspěchy FSC v tomto roce, ale podaří se nám více rozšířit přírodě blízce obhospodařované lesy a odpovědnou spotřebu v České republice! 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038