Analýza kontroverznosti dřeva v České republice a v Německu tisknout

3. června byla v Německu schválena analýza rizik kontrolovaného dřeva ve všech svých pěti kategoriích. Schválením analýzy byl završen proces hodnocení kontroverznosti dřeva v Německu a společnosti se v budoucnu po implementační fázi 12 měsíců budou řídit tímto Standardem FSC pro kontrolované dřevo (FSC-STD-40-005 Version 2-1). Protože podobný proces začal i v České republice, shrnujeme jeho dosavadní vývoj a následující kroky: 


Začátkem letošního roku byl zahájen proces hodnocení kontroverznosti dřeva těženého v České republice. Hodnocení, které je facilitováno sdružením FSC ČR, se řídí standardem pro FSC kontrolované dřevo.  Jedná se o důležitou analýzu z pohledu vlastníků lesů (potenciálních dodavatelů Kontrolovaného dřeva), zpracovatelů (míchajících FSC certifikovanou surovinu a surovinu bez certifikátu FSC) a nevládních organizací zabývající se kvalitou lesního hospodaření a stavem krajiny.

V první fázi připravila kancelář FSC ČR podklad k diskuzi hodnocení území ČR. Tento dokument byl na workshopu v Praze 15. června diskutován zájemci z různých zájmových skupin a upraven do současné podoby draftu. V měsíci srpnu a září byl draft vyvěšen na stránkách FSC s výzvou k veřejnému připomínkování.  Připomínky zaslané během tohoto období budou nyní spolu s draftem předloženy výkonné radě FSC ČR k projednání. Finální verze analýzy schválená výkonnou radou bude předložena mezinárodnímu ústředí FSC ke schválení.


Po jeho schválení bude hodnocení závazné pro všechny subjekty používající FSC kontrolované dřevo pocházející z České republiky. Certifikované firmy, které již používají koncept kontrolovaného dřeva a využívají takové dřevo z České republiky, budou mít 1 rok na úpravu svých procesů podle této analýzy. Maximálně jednou za 3 roky bude hodnocení kontroverznosti ČR revidováno procesem, do kterého se opět budou moct zapojit všechny zainteresované subjekty.

V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto tématu nás neváhejte kontaktovat.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038