Byl zveřejněn revidovaný standard používání značky FSC pro držitele certifikátu tisknout

K revizi standardu používání ochranné známky FSC vedl požadavek na jednodušší a celistvější pravidla. Po důležité zpětné vazbě a celkovém připomínkovacím procesu od všech účastníků procesu certifikace k dřívější verzi byl schválen revidovaný Standard používání ochranné známky FSC pro držitele certifikátu (FSC-STD-50-001).

Dokument v anglickém znění najdete zde.


Procesu revize se účastnily jak národní pobočky FSC a certifikační firmy tak držitelé certifikátu a jejich zpětná vazba byla do standardu zapracována. 


Změny zahrnují nové pravidla pro velikost, barvu, okraje a pozadí loga, tak aby byla zajištěna co největší flexibilita (a) v používání značky FSC pro držitele certifikátu, (b) zrychlení schvalovacího procesu certifikace pro certifikační firmy a (c) lepší návaznost na certifikační systém v rámci zvyšování povědomí široké veřejnosti o FSC. 
 
Změněny byly především tyto odstavce a kapitoly:

•    1.14 Translation of FSC name
•    3.3, 3.3.1 Mini label
•    4.5 Labeling arrangement
•    8.3 FSC trademarks for promotion at trade fairs
•    10.1.2, 10.1.3 Color regulations
•    10.2, 10.2.1 Border requirements
•    10.14, 11.5, 11.9 Background regulations
•    11.8, 11.8.1 Size of the extra logo

Díky procesu revize standardu byla prodloužena doba nutná k přechodu na nové pravidla.  Standard FSC-STD-50-001 (V1-2) je v platnosti od 1. 12. 2010 a držitelé certifikátu by měli plně implementovat požadavky standardu do 1. 7. 2012.
Bližší informace u FSC ČR, Poděbradova 111, Brno, tel./fax: +420 545 211 383, info@czechfsc.cz či na stránkách www.czechfsc.cz.

Zdroj: FSC International, listopad


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038