České znění revidovaného standardu FSC lesního hospodaření v tištěné podobě tisknout

Nedávno schválená revidovaná verze Standardu FSC lesního hospodaření pro Českou republiku – Komentovaný Český standard FSC pro přirozené lesy a plantáže (FSC‑STD‑CZE-03-2013) – je nyní připravena v českém překladu ke stažení na našich webových stránkách, zájemci o tištěnou verzi si mohou Standard vyzvednout v naší brněnské kanceláři.

Revidovaný standard je zásadním krokem kupředu na cestě za získáním FSC certifikace pro lesní majetky. V různých ohledech totiž reaguje na měnící se situaci v této oblasti a usnadní tak lesníkům a majitelům lesa získání certifikátu FSC. V platnost nový standard vstoupil 22. srpna 2015.


Nejdůležitější změny v Českém standardu FSC:
  • větší využití mechanické přípravy půdy, která je nyní umožněna v pruzích o maximální šíři 50 cm střídající se s nedotčeným pruhem s minimální šířkou 70 cm
  • nově je možné holoseče použít v polovině plánované mýtní těžby tak, že jejich průměrná (nikoliv již maximální) velikost může dosahovat rozlohy 0,3 ha a velikost jednotlivé holoseče nesmí přesáhnout rozlohu 0,9 ha. To umožní větší flexibilitu při jejich používání v nezbytných případech. 
  • místo okamžitého zvýšení podílu ekologicko-stabilizačních dřevin (obdoba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD) při obnově bylo umožněno jeho postupné navyšování,
  • místo okamžitého vylišení referenčních ploch (bezzásahových nebo výhledově bezzásahových lesů) je nově navrženo jejich postupné navyšování. 
  • zrušení kritéria 30 m3 stromů k dožití a zetlení v dospívajících a dospělých porostech (starších než 80 % doby obmýtí). Zůstává tedy pouze kritérium ponechávání nejméně 5 stromů na hektar dospělých a dospívajících porostů v dílci.

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038