Další nové národní analýzy rizik pro FSC Kontrolované dřevo tisknout

Již 1. ledna byly s okamžitou platností schváleny národní analýzy rizik pro FSC Kontrolované dřevo v kontinentálním Portugalsku, Španělsku a Bulharsku. 10. Ledna pak přibyly další čtyři země – a mezi nimi Česká republika! Tyto analýzy vstoupily v platnost 1. února kromě ČR také v Ukrajině, Polsku, Rumunsku. Blíže si můžete přečíst o analýze rizik v České republice v tomto čísle Dobrého dřeva zde.     

 

 

 

Tyto analýzy rizik byly provedeny pro všechny typy lesních majektů a pokrývají všech pět kategorií FSC kontrolovaného dřeva (1. Nelegálně vytěžené dřevo, 2. Dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy, 3. Dřevo těžené v lesích, kde je hospodařením ohrožena jejich vysoká ochranářská hodnota, 4. Dřevo těžené v lesích, které jsou přeměňovány z lesů na lesní plantáže a ostatní lesní ekosystémy nebo pro nelesní účely, 5. Dřevo z lesů, ve kterých jsou sázeny geneticky modifikované stromy)

Používat je budou společnosti, které používají FSC kontrolované dřevo z lesů v České republice, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, kontinentálnímu Portugalsku a Španělsku a  a potřebují identifikovat rizika plynoucí z těžby v souladu se standardem Hodnocení FSC kontrolovaného dřeva (Company Evaluation of FSC Controlled Wood) (FSC-STD-40-005 verze 2-1).

FSC akreditované certifikační firmy jsou pak dále zodpovědné za informování svých klientů o případných změnách.

Analýzy rizik budou zaneseny do Globálního registru lesů (Global Forest Registry). Tento FSC globální registr lesů je internetový nástroj zajišťující společnostem snadný přístup k dostupným veřejným informacím z této oblasti ve více než 150 zemích.


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038