Dánský výzkum významu FSC pro držitele certifikátu tisknout

Pro zajímavost přinášíme v tomto čísle Dobré dřeva výzkum, který provedla dánská pobočka FSC mezi držiteli certifikátu a licence na logo v Dánsku. Celkem bylo dotazováno 250 společností, návratnost dotazníků byla téměř  70%. Hlavními tématy byl efekt FSC certifikace pro držitele certifikátu a přínos spolupráce s dánskou pobočkou FSC.

  • 60% společností  přinesla FSC certifikace nové zákazníky (z toho 39% nových klientů v roce 2009)
  • 53% firem se díky FSC certifikaci podařilo proniknout na nové trhy
  • 37% se výrazně  zvýšil obrat s FSC produkty 32% bylo schopno prodat více zboží svým stávajícím klientům díky FSC certifikaci
  • 75% firem zjistilo, že jim FSC certifikace přinesla zlepšenou image
  • 71% je velmi spokojeno s jejich certifikací a používáním loga
  • 80% je spokojeno nebo velmi spokojeno s členstvím v FSC Dánsko (kde platí příspěvky, podobně jako v případě podpůrného členství v ČR)
  • 53% firem chce zvýšit participaci s FSC Dánsko a podílet se více na kampaních a aktivitách FSC
  • a  89% firem bude obnovovat certifikaci v okamžiku expirace certifikátu (za 5 let).

Podobně jako v Dánsku, i v ČR česká pobočka FSC zintenzivňuje spolupráci s držiteli certifikátu tak, aby došlo k jeho co největšímu zhodnocení. Jednou z cest jak pomoci dané společnosti zhodnotit FSC certifikaci je spolupracovat dohromady propagaci firmy ve vztahu k FSC. Propojení etablované neziskové společnosti se zkušeností v PR a kampaních (viz. Odkaz MARCO/BBN) a dané společnosti může vést jak ke zvětšení obratu společnosti, tak ke zlepšení jejího obrazu u zákazníků. Prezentace k tématu spolupráce držitelů certifikátu a FSC ČR proběhne také na Valné hromadě FSC 24. 6. 2010.

Pokud máte zájem se prezentace zúčastnit kontaktujte nás na: martin.koubek@czechfsc.cz 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038