Deštný prales velkého medvěda tisknout

Kanada je druhý nejrozlehlejší stát světa a velkou část jeho rozlohy zabírají ledové pustiny.Najdeme zdemísta, kam člověk vstupuje jen málokdy. Nalezneme zde však také oblasti, kterélidská činnsotovlivňuje velmi výrazně.

Příkladem může být oblast deštného pralesa Great Bear na západním pobřeží Kanady, v provincii Britská Kolumbie. Great BearRainForest je jediným místem na světě, kde se vyskytuje medvěd americký kermodský (Ursusamericanuskermodei).  Většina medvědů kermodských má hnědou barvu srsti, u některých jedinců přecházející do krémova. Avšak přibližně jedno z deseti mláďat medvěda kermodského se narodí s bílou srstí. Je to dáno recesivním genem, který se v populaci vyskytuje. Domorodci z kmene Nuxalků těmto medvědům často přezdívají spiritbear (duch medvědů) a přisuzují jim nadpřirozenou moc.


zdroj: flicker.com

Oblast Deštných pralesů velkého medvěda je posvátným místem Nuxalků, kteří věří, že je to území, kde na zemi sestoupila první žena. Kromě medvědů kermodských se zde vyskytují také grizzliové. Oba medvědí druhy jsou ohroženy vyhubením. Přesto se i v těchto místech provádí holosečná těžba a téměř všechen biologický materiál je z lesa odvezen.

Kvůli odlesňování přichází vzácní medvědi kermodší o životní prostor a místo k úkrytu a lovu potravy. Díky stavbě nových silnic dochází k roztříštění přirozeného prostředí a usnadňuje se přístup lovcům a pytlákům. Vytěžené dřevo se pak zpracovává především v celulózkách a je přeměňováno na jednorázové spotřební předměty jakou jsou papírové kapesníky, noviny nebo dětské pleny.


zdroj: flicker.com

Mnoho organizací z celého světa se ve spolupráci s místními domorodci snaží nalézt společnou řeč s vládou. Povedlo se jim vytvořit výzvu, která se snaží dosáhnout dohody mezi lesnickým průmyslem a původními obyvateli na ochraně lesních ekosystémů, zvýšení blahobytu v pobřežních vodách a zohlednění práv místních komunit. Povede se prales zachránit?

Zpracováno podle: FSC Deutschland, Eduardo Sousa– Greenpeace