Dobré dřevo 18/2008 tisknout

V zimním Dobrém dřevu č. 18 mimo jiné naleznete příspěvky o:
 
- prvním prodeji řezanych vánočních stromků s visačkou FSC v ČR,
- prvních knihách, které v ČR a SR vychazí na FSC papíře
- dění na 5.valné hromadě FSC International a 7. valné hromadě FSC ČR,
- počátku revize Českeho standardu FSC pro lesní hospodaření,
- předpokladech poptávky po FSC certifikovanych vyrobcích v období ekonomické krize, a aktualní stav certifikace lesu a zpracovatelského řetězce v ČR a ve světě. 

Obsah čísla

Vánoce poprvé pod FSC stromečkem

V Brně a Olomouci letos poprvé vánoční svátky zdobí vánoční borovičky z lesů obhospodařovaných zaručeně podle důsledných ekologických a sociálních parametrů mezinárodního systému certifikace lesů FSC. Borovičky s visačkou FSC nepocházejí z českých a zahraničních plantá... číst více

FSC knihy z českých a slovenských certifikovaných tiskáren

Rok 2008 byl ve znamení zvyšování poptávky po papíru a publikacích tištěných na papír s prestižní značkou FSC, která dává zákazníkům záruku, že dřevní surovina pro výrobu papíru pochází z lesů, které byly obhospodařovány podle důsledných ekologických a sociálních pravi... číst více

Tvorba národnej interpretácie Lesov s vysokou ochranárskou hodnotou (LVOH) na Slovensku

V rámci FSC certifikácie lesov sa veľká pozornosť venuje lesom s vysokou ochranárskou hodnotou (LVOH). Hoci v FSC štandardoch sa LVOH zaoberá princíp číslo 9, v praxi sa tento koncept aplikuje nejednotne.Preto si FSC Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou A p... číst více

7. Valná hromada FSC ČR

24. září 2008 se v budově Ministerstva životního prostředí ČR uskutečnila valná hromada občanského sdružení FSC ČR, českého zástupce mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Úvodní slovo pronesli zástupci ministerstev zemědělství, Ing. Tomáš Kr... číst více

Začala revize Českého standardu FSC

Český standard FSC (dále Standard), pravidla pro certifikaci ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření v tuzemských lesích platí již více než dva roky. Zkušenosti s jeho zaváděním do praxe, intenzivní diskuse s tím spojená a změny v politikách FSC vyvolaly ... číst více

Seminář s exkurzí v pražských FSC lesích

Dne 23. září se uskutečnil seminář „Certifikace FSC- cesta k přírodě blízkému lesnímu hospodaření“, který pořádalo občanské sdružení FSC ČR pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.  Seminář s účastí 27 lesních hospodářů a pracovníků ochrany přírody se konal ... číst více

Poradenský servis FSC_ČR

FSC ČR, o.s., česká pobočka mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) v roce 2007 vytvořila a letos úspěšně provozovala svůj poradenský servis. V rámci něj poskytovala konzultace a přednášky pro nejrůznější subjekty. Sdružení FSC ČR bylo přizváno k přípra... číst více

5. valná hromada FSC

Ve dnech 3. – 7. listopadu proběhla v Kapském městě (Jihoafrická republika) již pátá valná hromada mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC), jejíž členové se scházejí každé tři roky, aby stanovili kurz činnosti organizace a podle potřeby měnili ... číst více

Národní iniciativy FSC posilují

V rámci 5. valné hromady FSC v Kapském městě se 2. listopadu uskutečnilo celosvětové setkání tzv. národních iniciativ FSC. Spolu s FSC ČR a FSC Slovensko se ho zúčastnilo dalších 31 národních iniciativ. Celkově dnes má dnes FSC zastoupení v 55 zemích světa. Rychle rost... číst více

Nový nástroj na vylúčenie dreva pochádzajúceho z kontroverzných zdrojov

Nová web stránka, ktorá sa zaoberá rizikom získavania dreva z jednotlivých krajín bola vytvorená v spolupráci organizácií NEPCon, Rainforest Alliance a FSC. Hodnotenie rizika je zatiaľ vypracované na úroveň krajiny, pričom sa predpokladá, že v budúcnosti by toto hodno... číst více

Nastávajú zmeny vo vlastníctve lesov vo svete?

Napriek tomu, že vlastníctvo miestnymi komunitami zväčša prispieva k lepšiemu hospodáreniu v lesoch, iba malá časť lesov vo svete prináleží miestnym komunitám a domorodým obyvateľom.  Aj napriek tomu dochádza v tomto smere k určitým zmenám. Správa publikovaná org... číst více

Dopyt po FSC certifikovaných produktoch v Európe by mal narastať aj napriek ekonomickej kríze

Globálna ekonomika čelí ekonomickej kríze a dochádza k všeobecnému zníženiu dopytu po výrobkoch z  dreva, avšak dopyt po certifikovaných výrobkoch by mal zostať stále silný v Európe a dokonca aj v Severnej Amerike. Toto je predpoveď UNECE (Hospodárska komisia OSN ... číst více

Nová legislatíva v USA na zamedzenie dovozu nelegálne vyťaženého dreva

Spojené štáty americké urobili významný krok vpred smerom k ochrane svetových lesov. Schválenie dodatku k tzv. „US Lacey Act“ umožňuje federálnym orgánom aplikovať na dovoz nelegálneho dreva rovnaké zákony, ktoré pomohli znížiť obchod so vzácnymi živočíchmi, slonovinou... číst více

FSC v číslech

k 16.září 2008: Celková certifikovaná plocha: 102.531.951 ha Celkový počet certifikátov lesného hospodárstva: 940 Celkový počet certifikátov spracovateľského reťazca: 10 613 V súčasnosti sú  FSC certifikáty lesného hospodárenia vydané v 81 krajinách a FSC ce... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038