Nové FSC certifikované lesné subjekty na Slovensku tisknout

V poslednom období na Slovensku výrazne vzrástol záujem o FSC certifikáciu lesov, najmä medzi neštátnymi lesnými subjektmi. Súvisí to najmä s tým, že ak sa vlastníci a užívatelia lesov uchádzajú o finančný príspevok v rámci lesníckych opatrení z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013, pri vyhodnocovaní žiadostí získajú plusové body, ak hospodária v certifikovaných lesoch.

Za mesiace máj - júl 2008 na Slovensku pribudlo až 7 nových vlastníkov a užívateľov lesov certifikovaných podľa FSC a výmera FSC certifikovaných lesov sa zvýšila o 11 573 ha. Na Slovensku je v súčasnosti teda 17 FSC certifikovaných subjektov obhospodarujúcich lesy na celkovej výmere 173 787 ha.

Samostatný  certifikát bol vydaný pre  obec Ľubica, ktorá obhospodaruje vlastné lesy na výmere 2 561 ha.

Ďalších šesť subjektov pristúpilo do už existujúcich certifikovaných skupín. Ku Gemerskému regionálnemu združeniu vlastníkov neštátnych lesov pristúpili:
•    Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o. (3 424 ha)
•    Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o. (635 ha)
•    Mestské lesy Sabinov, s.r.o. (1 149 ha)
•    Mestské lesy Revúca, s.r.o. ( 1 362 ha)

Do skupinovej certifikácie Únie diecéznych lesov Slovenska pristúpili Mestské lesy Poprad (842 ha) a Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Teplička (1 600 ha).

Uvedené poukazuje na to, že pre menšie subjekty je atraktívnejšia skupinová forma certifikácia. Pravdepodobne kvôli nižším nákladom a rýchlejšej príprave na certifikáciu (nie je potrebné pripravovať vlastné smernice, preberajú sa smernice skupiny). Skupinová certifikácia je však náročnejšia na organizáciu medzi členmi a je s ňom spojené riziko, že ak jeden člen nedodrží podmienky, môže prísť o certifikát celá skupina. Výhodou pri samostatne vydanom certifikáte je, že každý subjekt zodpovedá sám za seba.

„Dúfame, že novo certifikované lesné subjekty prispejú k zlepšeniu obhospodarovania lesov na Slovensku. Želám všetkým týmto subjektom, aby sa  splnili ich očakávania ohľadom FSC certifikácie, nielen pri získavaní financií z európskych fondov, ale aj v lepšej spolupráci s rôznymi záujmovými skupinami a verejnosťou.“, povedal Juraj Vysoký- výkonný riaditeľ FSC Slovensko.

Zdroj: FSC Slovensko, júl 2007


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038