Pozvánka na valné zhromaždenie Forest Stewardship Council (FSC) tisknout

FSC International pozýva všetkých svojich členov na v poradí už 5. valné zhromaždenie členov Forest Stewardship Council (FSC), ktoré sa bude konať v dňoch 3.-7. novembra 2008 v Kapskom meste (Južná Afrika).


Valné zhromaždenie je najvyšší rozhodovací orgán FSC a predpokladá sa účasť zástupcov z viac ako 60 krajín, ktorý sú rozdelení v troch komorách (sociálnej, environmentálnej a ekonomickej) podľa ich  prevládajúceho záujmu o les.
Systém hlasovania  pri valnom zhromaždení FSC je pomerne zložitý, aby bolo zabezpečené rovnomerné zastúpenie jednotlivých záujmov pri rozhodovaní.

V skratke sa systém hlasovania dá opísať takto:

Rozhodnutia musia byť prijaté konsenzom medzi jednotlivými komorami. Pri hlasovaní v jednotlivých komorách sa uplatňuje demokratický princíp s tým, že komory sú rozdelené podľa krajín na juh a sever, čo ani tak nesúvisí s ich polohou, ale s ich ekonomickým bohatstvom. Toto rozdelenie zabezpečuje, aby sa bohatšie krajiny v dôsledku ich lepšej ekonomiky nemohli presadiť na úkor tých chudobnejších.

Je viac ako symbolické, že Valné zhromaždenie FSC, ktoré sa koná pravidelne každé tri roky,  tentoraz zavíta aj na africký kontinent. FSC hľadá cestu a riešenia pri presadzovaní zodpovedného obhospodarovania lesov po celom svete a na Valnom zhromaždení sa robia najdôležitejšie rozhodnutia na najbližšie tri roky.

Medzi hlavné témy tohtoročného valného zhromaždenia patria:
•    Revízia FSC Princípov a Kritérií
•    Rozvoj FSC certifikácie u malých lesných subjektov po celom svete
•    Úloha FSC certifikácie v boji proti klimatickým zmenám

Viac informácií o valnom zhromaždení nájdete na: www.fsc.org

Zdroj: FSC International, August 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038