První část českých státních lesů získala certifikát FSC tisknout

Lesy České republiky, s. p. získaly první prestižní certifikát ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření pro lesní hospodářský celek Žehrov, který je součástí lesní správy Nymburk. Lesní hospodářský celek Žehrov se rozkládá na ploše 2765 ha, částečně v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Převažují borové porosty, větší podíl má ještě smrk a dub.

Přípravy na certifikaci lesního hospodaření na tomto území byly zahájeny již v roce 2005, kdy lesníci začali adaptovat své hospodářské postupy na požadavky Českého standardu FSC. Po předběžném auditu v roce 2007 proběhl hlavní certifikační audit v únoru 2008. Audit provedl tříčlenný tým akreditované certifikační firmy SmartWood/NEPCon. 

„Získání toho certifikátu je pro nás dalším signálem našim partnerům i veřejnosti o tom, že v našich lesích hospodaříme ekologicky šetrným způsobem“, řekl Ing. Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesů České republiky, s. p.

Certifikát FSC byl certifikační firmou udělen pod podmínkou naplnění několika ukazatelů Českého standardu FSC, např. zmenšení rozsahu holých sečí, zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově nebo zvýšení podílu přirozené obnovy. Průběžné plnění těchto ukazatelů bude hodnoceno při pravidelných ročních auditech v letech 2009 – 2012.

Souhrnná zpráva z auditu s podmínkami certifikace je v českém jazyce k dispozici na http://www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=certifikaty_v_CR.

„Gratuluji státním lesům k získání prvního certifikátu FSC, který je oceněním jejich snahy o přírodě blízké lesní hospodaření. Věříme, že je to začátek cesty k získání certifikátu pro celý podnik. Máme za to, že státní lesy mají více lesních správ, kde lesní hospodáři uplatňují k přírodě blízké postupy, snižují tak ekonomickou náročnost provozu, a tedy hospodaří šetrně,“ řekl Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR o. s.

Po udělení certifikátu FSC lesnímu hospodářskému celku Žehrov tvoří podíl certifikovaných lesů zhruba 0,2% celkové rozlohy lesních ekosystémů ve správě Lesů ČR. V minulém roce Lesy ČR, s. p. ohlásily druhé kolo certifikace FSC pro další tři lesní hospodářské celky na lesních správách Křivoklát, Mělník a Jablonec nad Nisou. V letošním roce se na certifikační audit připravuje též Správa Krkonošského národního parku.

Zdroj: SmartWood/NEPCon, Lesy ČR s.p., červenec 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038