Revízia FSC princípov a kritérií tisknout

Princípy a kritériá sú jedným zo základných dokumentov FSC, v ktorom je zadefinovaná  filozofia dobrého obhospodarovania lesov.

Hoci je v súčasnej verzii niekoľko odlišností oproti pôvodnému dokumentu, ktoré sa vykonali na základe hlasovaní valných zhromaždení FSC, je treba dodať, že počas 15-tich rokov existencie FSC  princípov a kritérií, tieto nikdy neboli podrobené dôkladnejšej revízii, ktorej by predchádzalo širšie pripomienkovanie.
Aj preto sa FSC rozhodlo v tomto roku vykonať revíziu FSC princípov a kritérií, pričom sa postupuje podľa na tento účel schválenej metodiky.

Súčasťou revízie sú aj konzultácie so záujmovými skupinami. V súčasnosti je pripomienkovanie už ukončené a pripomienky do návrhu dokumentu zapracúva FSC rada riaditeľov.
Výsledný dokument má byť schválený na Valnom zhromaždení FSC, ktoré sa bude konať v novembri 2008 v Kapskom meste (Južná Afrika).

Zdroj: FSC International, August 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038