Rozhovor s novým ředitelem FSC A.C. Andre de Freitasem tisknout

Andre Giacini de Freitas, vzděláním lesník, vystřídal na postu ředitele FSC mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC) Heiko Liedekera. Brazilec Andre Giacini de Freitas již v rámci organizace FSC nabyl rozsáhlé zkušenosti od práce auditora až po strategickou politickou práci na mezinárodní úrovni. Vedl brazilskou nevládní organizaci Imaflora a vytvářel sociální a environmentální politiku banky Rabobank v Brazílii. Od roku 2006 řídil programy vytváření politik a standardů FSC a komunikace. V následujícím rozhovoru mluví Andre Giacini de Freitas o činnosti a plánech FSC.  
 
Andre, co považuješ pro FSC za největší výzvu?
 
Andre de Freitas: Ve chvíli, kdy systém roste, je klíčová důvěryhodnost a my musíme zajistit, aby si ji zachoval a posílil. Abychom toho dosáhli, budeme věnovat více prostředků na akreditační služby a dále vylepšíme požadavky na certifikaci lesních majetků a zpracovatelského řetězce s cílem učinit je efektivnějšími a zároveň použitelnějšími. Podobně potřebujeme posílit práci na trzích a zajistit, aby výrobky z certifikovaných lesů přinášely producentům dostatečný prospěch a docházelo tak k šíření certifikace FSC a pozitivních dopadů, které přináší.

Pracoval jsi v FSC roky. Jaké jsou největší dopady, které FSC dosud přineslo?

Andre de Freitas: FSC dosáhlo podstatných pozitivních vlivů, ekologických i sociálních, přímo v lesích. Je zásadní, abychom tyto významné úspěchy uměli ukázat našim konstituentům. Už na tom pracujeme a více informací je k nalezení na našich internetových stránkách. 

Mělo to dopad na celkovou image lesnictví?

Andre de Freitas: Ano, jistě, FSC pomáhá dostat téma lesů do popředí diskusí o odpovědné výrobě a můžete pozorovat, že další sektory začaly vytvářet podobné modely. S více než 100 miliony hektarů certifikovaných lesů s odhadovanou roční hodnotou FSC výrobků více než 25 miliard dolarů existuje rozsáhlá politická a ekonomická síla, která stojí za uznáním a propagací systému FSC v globálním měřítku.
 
Mění se nějak role FSC?

Andre de Freitas: FSC bude mít v tomto roce patnácté narozeniny. Za dobu jeho života jsme z vynikající myšlenky vytvořili vedoucí model pro odpovědné lesní hospodaření. V tuto chvíli začíná další fáze vývoje: upevnit dlouhodobě životaschopný model, který nese prospěch všem našim konstituentům včetně držitelů certifikátů a našich členů v sociální a ekologické sekci.


Zdroj: FSC News and Notes 6, červen 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038