Setkání evropských národních iniciativ FSC ve Španělsku tisknout

Ve dnech 22. – 24. dubna proběhlo setkání evropských národních iniciativ FSC. Pořádající zemí bylo Španělsko, místem setkání horská obec Valsain, severně od Madridu.  Mezi zástupci národních organizací FSC ze 17 evropských zemí nechyběli i zástupci z České republiky a Slovenska. Zásadními body jednání se staly: diskuse o vnitřní struktuře organizace Forest Stewardship Council a roli národních iniciativ v ní, koordinace sítě národních iniciativ v Evropě, strategie financování národních iniciativ a jejich spolupráce při tom, společné projekty při propagaci certifikace FSC v oblasti průmyslu papíru a celulózy a zahradního nábytku. Další důležitou součástí agendy se stala příprava na podzimní valnou hromadu FSC v Jižní Africe, kde mimo jiné dojde i celosvětovému setkání více než 40 národních iniciativ FSC. 


Setkání bylo tradičně zakončeno exkurzí do místních přírodě blízkých, převážně borových, lesů, obhospodařovaných bezholosečně v souladu se španělským standardem FSC.

Zdroj: FSC ČR, květen 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038