5. valná hromada FSC tisknout

Ve dnech 3. – 7. listopadu proběhla v Kapském městě (Jihoafrická republika) již pátá valná hromada mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC), jejíž členové se scházejí každé tři roky, aby stanovili kurz činnosti organizace a podle potřeby měnili principy jejího fungování. Letos se v Africe sešlo na 300 členů z 65 zemí světa.

Ústředními tématy konference se stala důvěryhodnost a kvalita práce systému FSC, především pak práce akreditovaných certifikačních firem. Došlo k dohodě o dalším zpřísnění kontroly certifikačních firem, včetně finanční penalizace a zvýšení intenzity auditů těm, co vykazují nedostatky.„Zajištění důvěryhodnosti certifikačního systému je klíčové. Musíme se soustředit na práci certifikačních firem a jejich akreditaci. Je třeba též více zdůrazňovat pozitivní dopady certifikace FSC přímo v terénu, jež byly prokázány nezávislými studiemi.“, řekl ředitel FSC International Andre de Freitas. 
Pro mnoho členů bylo zásadní další přiblížení výhod certifikace vlastníkům malých lesů a komunitním lesům zejména ve třetím světě. Mimo jiné bylo dohodnuto zvýšení limitu pro malé lesy se zjednodušenou certifikační procedurou z 1000 ha na 3000 ha v tropických zemích.

Významná pozornost byla věnována šíření certifikace tropických lesů. Zde má FSC ambici dosáhnout v dalších 10 letech certifikace 20 % plochy lesů v Amazonii, povodí Konga a jihovýchodní Asie. Jak vyplynulo z prezentací a diskuse, je praxe obhospodařování lesů v rovníkové Africe většinou hluboko pod minimem stanoveným principy a kritérii FSC. I přes nadějné snahy některých progresivních firem a výraznou poptávku po dřevě z FSC certifikovaných tropických dřevin ze strany průmyslu a koncových zákazníků, se nedaří uspokojivě šířit certifikaci FSC na významné plochy lesů. Mohou pomoci schémata postupného přechodu k FSC certifikaci, větší zapojení zájmových skupin (zejména místních komunit) do tvorby národních standardů FSC a certifikace samotné, vzdělávání a trénink pro lesní hospodáře.   

Jiným ústředním tématem byla role lesní certifikace a organizace FSC v mezinárodních diskusích a dohodách o boji proti klimatickým změnám, zejména s ohledem Program snižování emisí z kácení a ničení lesů (REDD). Emise z odlesňování a ničení lesů se podílejí 19 % na emisích skleníkových plynů a využívání lesů má tedy zásadní roli v boji proti klimatickým změnám. Přizvaní experti hodnotili možnosti FSC stát se referenčním systémem pro hodnocení kvality lesního hospodaření pro účely trhu s uhlíkem. Bylo přijato usnesení, které zavazuje vedení organizace k hlubší analýze možností a aktivnímu zapojení systému certifikace FSC do post-kjótských jednání.  

Po několika dnech vyjednávání mezi ekologickou, ekonomickou a sociální sekcí, patřily poslední dva dny hlasování o několika desítkách návrhů na změny ve stanovách, standardech a politikách FSC. Došlo k zásadním úpravám složení a funkce výkonné rady FSC, obtížně fungující systém pro řešení sporů bude pozměněn k větší efektivitě a změnou projde i systém členství, kdy členové na národní úrovni budou i členy mezinárodního FSC (buď se statutem pozorovatele, nebo aktivního člena).

Zdroj: FSC International, Certfied Wood Update a FSC ČR, listopad 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038