7. Valná hromada FSC ČR tisknout

24. září 2008 se v budově Ministerstva životního prostředí ČR uskutečnila valná hromada občanského sdružení FSC ČR, českého zástupce mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Úvodní slovo pronesli zástupci ministerstev zemědělství, Ing. Tomáš Krejzar, a životního prostředí, Ing. Tomáš Staněk.

Jednání se účastnilo 25 zástupců z řad lesnických a dřevařských subjektů, nevládních organizací, státních a nestátních institucí. Na valné hromadě se novým členem FSC ČR stala Česká inspekce životního prostředí a novým pozorovatelem se stal Školní lesní podnik Mendelovy lesnické a dřevařské university, který vlastní certifikát FSC od roku 1998.

Ředitel FSC ČR, Mgr. Michal Rezek seznámit zúčastněné s činností organizace v letech 2007 a 2008 a strategií organizace pro období 2009 - 2010. Zatímco rok 2009 bude rokem rozsáhlé spotřebitelské kampaně pro značku a výrobky FSC, v roce 2010 by mělo dojít ke klíčovým jednáním nad revizí Českého standardu FSC. Ředitel dále informoval o dění v oblasti certifikace lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce dřeva v ČR a ve světě. Prudký nárůst certifikovaných firem ve zpracovatelském řetězci (již přes 11 000) zvyšuje poptávku po certifikovaném dřevě z ekologicky a sociálně šetrně obhospodařovaných lesů a s tím i potřebu ještě výraznější kontroly kvality práce certifikačních firem ze strany FSC.

Zástupce ředitele Ing. Tomáš Duda informovat o technických aspektech certifikace zpracovatelského řetězce, která v roce 2008 začala zrychlovat na současnou úroveň 35 podniků s certifikátem FSC.

Jednotlivé odborné sekce sdružení zvolili své zástupce do výkonné rady sdružení, kde několika členům končí mandát. Místopředsedou ekologické komise byl jmenován Ing. Jiří Schneider, Ph.D. Ekonomická komise zvolila svým předsedou Ing. Milana Hrona (lesy Svitavsko). Sociální sekce zvolila svou předsedkyní Ing. Jitku Schneiderovou (Spolek pro obnovu venkova) a jejím zástupcem Alfonze Kokošku (Odborový svaz DLV).


Novinkou valné hromady byla výstavka FSC výrobků Dřevotvaru družstvo a závěrečná prezentace z evropských certifikovaných lesů.

Zdroj: FSC ČR, o.s., listopad 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038