Dopyt po FSC certifikovaných produktoch v Európe by mal narastať aj napriek ekonomickej kríze tisknout

Globálna ekonomika čelí ekonomickej kríze a dochádza k všeobecnému zníženiu dopytu po výrobkoch z  dreva, avšak dopyt po certifikovaných výrobkoch by mal zostať stále silný v Európe a dokonca aj v Severnej Amerike. Toto je predpoveď UNECE (Hospodárska komisia OSN pre Európu) a FAO (organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN).

Čísla hovoria, že po šiestich rokoch rastu na trhu produktmi z dreva nastal v roku 2008 pokles a tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2009. Správa však tiež uvádza, že spracovateľom čeliacim ekonomickej recesii môže pomôcť udržať ich podiel na trhu aj program zodpovedného prístupu k nákupu drevnej suroviny, pretože tento segment trhu by mal naďalej narastať.

Z hľadiska dopytu po certifikovanej surovine boli identifikovaní ako kľúčoví odberatelia hlavne obchodné reťazce a verejné zákazky pre stavebné projekty.

Stavby typu “Green buildings”, ktoré sa stavajú s certifikovaného dreva sú stále  na vzostupe. V prospech FSC certifikovaného dreva hovoria aj očakávané zmeny v dôsledku nových regulácií zameraných na zamedzenie obchodu z nelegálne vyťaženým drevom.

Úplné znenie správy nájdete na: http://www.unece.org/press/pr2008/08tim_n01e_statement.pdf

Zdroj: FSC Slovensko, December 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038