Národní iniciativy FSC posilují tisknout

V rámci 5. valné hromady FSC v Kapském městě se 2. listopadu uskutečnilo celosvětové setkání tzv. národních iniciativ FSC. Spolu s FSC ČR a FSC Slovensko se ho zúčastnilo dalších 31 národních iniciativ. Celkově dnes má dnes FSC zastoupení v 55 zemích světa. Rychle roste zastoupení na africkém kontinentu, kde již pracuje 13 národních iniciativ FSC. Přes velké rozdíly dané podmínkami, kde organizace působí, je spojuje společná globální strategie FSC, která klade důraz na vedení dialogu mezi nejrůznějšími zájmovými skupinami při vytváření národních standardů FSC pro lesní hospodaření, propagaci certifikace FSC a certifikovaných výrobků a dohled nad kvalitou certifikace. Společné jsou i potíže s financováním těchto neziskových sdružení. Valná hromada FSC diskutovala potřebu posílení pozice národních iniciativ, které tvoří nezastupitelný mezičlánek mezi členy a klienty FSC na národní úrovni a mezinárodním centrem FSC v Bonnu. Z jednání v Kapském městě vyplynulo, že mezinárodní centrum v následujícím období uzavře s jednotlivými iniciativami smlouvy s nově definovanými právy a povinnostmi. „Výsledky této valné hromady jsou přelomem pro práci národních iniciativ FSC ve světě. Členové FSC odhlasovali, že mezinárodní centrum v následujících třech letech vypracuje mechanismus pro rozdělování finančních prostředků pro národní iniciativy, které svou činností přispívají k naplňování globální strategie FSC při prosazování ekologicky, sociálně a ekonomicky šetrného hospodaření“, řekl Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR.  

Zdroj: FSC International a FSC ČR, listopad 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038