Nová legislatíva v USA na zamedzenie dovozu nelegálne vyťaženého dreva tisknout

Spojené štáty americké urobili významný krok vpred smerom k ochrane svetových lesov.
Schválenie dodatku k tzv. „US Lacey Act“ umožňuje federálnym orgánom aplikovať na dovoz nelegálneho dreva rovnaké zákony, ktoré pomohli znížiť obchod so vzácnymi živočíchmi, slonovinou alebo kožušinami z veľkých mačkovitých šeliem.
 
Spojené štáty sú najväčším trhom pre výrobky z dreva a dosiaľ nemali mechanizmus na  zamedzenie dovozu nelegálneho dreva, pričom sa odhaduje, že nelegálne drevo tvorilo až 10% z celkového importu dreva USA. Od novembra tohto roku, kedy začala platiť táto legislatíva, však všetci dovozcovia musia dokladovať druh importovaného dreva a jeho pôvod.

„FSC certifikácia je najlepšou cestou na demonštrovanie legálnosti dreva a minimalizuje riziko pokuty alebo zadržania produktov“, povedal Phil Guillery z organizácie Tropical Forest Trust.

Tento dodatok bude ochraňovať zodpovedných obhospodarovateľov lesov a posilní konkurencieschopnosť tých spracovateľov, ktorí nakupovali iba legálne vyťažené drevo. Títo producenti a spracovatelia  museli v posledných rokoch čoraz viac zápasiť s konkurenciou nelegálneho dreva predávaného v USA. Odhaduje sa, že predaj nelegálneho dreva znižoval cenu dreva v Spojených štátoch až o 16%.

Finančné škody však pociťovali najmä krajiny pôvodu, ktoré nedokázali zastaviť nelegálnu ťažbu. V dôsledku nelegálnej ťažby došlo v týchto krajinách k obrovským daňovým únikom, pričom v lesoch vznikli nenávratné škody s nesmiernym negatívnym dopadom na miestne komunity.

Zdroj: FSC AC, November 2008Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038