Nový nástroj na vylúčenie dreva pochádzajúceho z kontroverzných zdrojov tisknout

Nová web stránka, ktorá sa zaoberá rizikom získavania dreva z jednotlivých krajín bola vytvorená v spolupráci organizácií NEPCon, Rainforest Alliance a FSC.

Hodnotenie rizika je zatiaľ vypracované na úroveň krajiny, pričom sa predpokladá, že v budúcnosti by toto hodnotenie mohlo ísť v prípade jednotlivých krajín ešte hlbšie.

Očakáva sa, že stránka bude využívaná hlavne firmami, ktoré majú FSC certifikát spracovateľského reťazca kombinovaný s FSC certifikátom na kontrolované drevo, ale stránku môžu využiť aj záujmové skupiny, ktoré majú záujem o zodpovedný prístup k lesom.

Prečo je hodnotenie rizika také dôležité? FSC kontrolované drevo sa používa spolu s FSC certifikovaným materiálom pri výrobe FSC zmiešaných výrobkov FSC Mixed (Štandard FSC-STD-40-005).
Pojem „Kontrolované drevo“ vznikol preto, aby sa v FSC zmiešaných výrobkoch vylúčila možnosť, že vo výrobku sa bude nachádzať drevo z jednej z piatich kategórií kontroverzných zdrojov:

1.    Nelegálne ťažené drevo.
2.    Drevo ťažené v oblastiach, kde sú potláčané tradičné a občianske práva.
3.    Drevo ťažené z lesa, ktorého vysoké ochranárske hodnoty sú ohrozené obhospodarovaním.
4.    Drevo pochádzajúce z oblastí, kde lesy a iné lesné ekosystémy boli zmenené na plantáže alebo nelesné plochy.
5.    Drevo z lesov, kde boli vysadené geneticky modifikované stromy.

Hodnotenie rizika pre jednotlivé krajiny sa robilo pre vyššie uvedené kategórie kontrolovaného dreva, pričom jednotlivé kategórie môžu byť vyhodnotené ako:

1.    nízke riziko
2.    nešpecifikované riziko

V prípade, ak sa krajina vyhodnotí ako nešpecifikované riziko  v jednotlivých kategóriách je potrebné, aby si výrobca v prípade nákupu necertifikovaného dreva vykonal hodnotenie svojich dodávateľov, aby zabezpečil vylúčenie kontroverzných zdrojov.

Stránku hodnotenia rizika pre kontrolované drevo nájdete na: http://gra.nepcon.net/

V prípade pripomienok, alebo záujmu o sponzorstvo tohto projektu môžete kontaktovať Romana Poliačenka na e-mailovej adrese rp@nepcon.net alebo  +372 53 479 925 .

Zdroj: NEPCon Newsletter, Október 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038