Seminář s exkurzí v pražských FSC lesích tisknout

Dne 23. září se uskutečnil seminář „Certifikace FSC- cesta k přírodě blízkému lesnímu hospodaření“, který pořádalo občanské sdružení FSC ČR pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. 

Seminář s účastí 27 lesních hospodářů a pracovníků ochrany přírody se konal s finanční podporou ministerstva životního prostředí. V úvodu pražský radní Mgr. Petr Štěpánek hovořil o důvodech rozhodnutí hlavního města Prahy pro získání prestižního certifikátu hospodaření v lesích hlavního města. Vyzdvihl význam důvěryhodného certifikátu jako dokladu obyvatelům hlavního města o nadstandardním a šetrném obhospodařování tamních lesů. Vedoucí oddělení ekologie lesa ministerstva životního prostředí Ing. Tomáš Staněk popsal aktivity, které jeho resort podniká při prosazování přírodě blízkého lesního hospodaření. V následujících prezentacích byl představen certifikační systém FSC, činnost organizace FSC v ČR a ve světě a standard pro certifikaci lesního hospodaření systémem FSC. Ing. Milan Hron, správce skupiny certifikovaných lesů na Svitavsku a Ing. Dan Frantík z Magistrátu hlavního města Prahy poté shrnuli zkušenosti se zaváděním požadavků Českého standardu FSC do lesnické praxe. 2400 hektarů pražských lesů získalo certifikát FSC v roce 2007.

Následovala exkurze do Kunratického lesa s ukázkami výběrného hospodaření, doprovázená zajímavou diskusí nad tématy jako je vliv zvěře, extrémní zatížení rekreačním využíváním lesů, ponechávání „mrtvého dřeva“, vylišení a bezzásahovost referenčních ploch a nepůvodní dřeviny. 

Zdroj: FSC ČR, o.s., listopad 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038