Tvorba národnej interpretácie Lesov s vysokou ochranárskou hodnotou (LVOH) na Slovensku tisknout

V rámci FSC certifikácie lesov sa veľká pozornosť venuje lesom s vysokou ochranárskou hodnotou (LVOH). Hoci v FSC štandardoch sa LVOH zaoberá princíp číslo 9, v praxi sa tento koncept aplikuje nejednotne.

Preto si FSC Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou A projekt v rámci projektu „Manažment lesov s vysokou ochranárskou hodnotou“, dali za cieľ vytvoriť manuál, ktorý by slúžil vlastníkom lesov pri identifikovaní, manažmente a monitoringu LVOH. Okrem vlastníkov by v budúcnosti manuál mal slúžiť aj záujmovým skupinám, ktoré ho môžu využiť pri konzultáciách s FSC certifikovanými subjektmi a v neposlednom rade  audítorom pri hodnotení lesných subjektov.

Samotný projekt bol predstavený verejnosti a rôznym záujmovým skupinám na seminári, ktorý sa konal  18. septembra 2008 v Liptovskom Jáne. Na seminári sa  vytvorila odborná pracovná skupina, ktorá bude pracovať na metodike identifikácie, obhospodarovania a monitorovania lesov s vysokou ochranárskou hodnotou na Slovensku. Pracovná skupina bola vytvorená tak, aby sa dosiahlo vyrovnané zastúpenie rôznych záujmov k lesom. Členov pracovnej skupiny tvoria zástupcovia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, štátnej ochrany prírody, mimovládnych environmentálnych organizácií, a tiež vedecký pracovníci lesníckeho výskumu. Prvý návrh manuálu by mal byť pripravený na pripomienkovanie niekedy v polovici roka 2009.

Projekt „Manažment lesov s vysokou ochranárskou hodnotou“ zastrešuje nezisková organizácia A-projekt, spolupracuje na ňom FSC Slovensko a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac o tomto projekte nájdete na stránke: http://www.lvoh.aprojekt.sk/
 
Zdroj: FSC Slovensko, November 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038