Začala revize Českého standardu FSC tisknout

Český standard FSC (dále Standard), pravidla pro certifikaci ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření v tuzemských lesích platí již více než dva roky. Zkušenosti s jeho zaváděním do praxe, intenzivní diskuse s tím spojená a změny v politikách FSC vyvolaly potřebu revize standardu.
Zářijová valná hromada FSC ČR projednala a schválila zřízení komise pro revizi Českého standardu FSC. Ta má šest členů, po dvou zvolených z každé odborné sekce. Valná hromada schválila následující obsazení komise:
 
Ekologická sekce: Jaromír Bláha, Richard Višňák
Ekonomická sekce: Vasil Hutník, Milan Hron
Sociální sekce: Jitka Schneiderová, Alfonz Kokoška
Mechanismus pro revizi Standardu se řídí mezinárodními politikami FSC. Proces revize proběhne v letech 2008 – 2011.  Jednání komise jsou otevřená členům a pozorovatelům sdružení. S širokou odbornou i laickou veřejností bude revidovaný Standard konzultován prostřednictvím dvou kol tzv. národní konzultace a tzv. harmonizován s požadavky standardů okolních zemí (SRN, Polska a Slovenska). 
První pracovní setkání komise k revizi Standardu se uskutečnilo 24. září po ukončení valné hromady FSC ČR. Mimo členů nově zvolené komise se jí účastnili i další zájemci z řad členů a pozorovatelů FSC ČR. Komise na svém prvním setkání vytvořila rámec pro revizi Standardu. V rámci procesu revize provede FSC ČR analýzu nesouladů lesního hospodaření na certifikovaných majetcích se Standardem, pohovory s vlastníky certifikovaných lesů, diskusi s auditory certifikačních firem, analýzu hodnocení Standardu na základě výsledků pilotních certifikací u LČR a analýzu výsledků zavádění Standardu v KRNAPu.

Druhé setkání komise k revizi Standardu se uskutečnilo 20. listopadu 2008 v Brně. Mimo členů komise zde své připomínky prezentovali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Školního lesního podniku MZLU, Lesů ČR, s.p. a Asociace českého papírenského průmyslu. Pro jednání byly v konzultaci s členy a pozorovateli FSC ČR, certifikovanými lesními majetky a certifikačními firmami sesbírány podněty k revizi Standardu. Detailněji byla diskutována témata holých sečí, „mrtvého dřeva“ a ponechávání dendromasy v lese, pálení klestu a zastoupení ekologickostabilizačních dřevin. Další témata budou řešena na příštích setkáních komise a prostřednictvím elektronické diskuse.

„Dosavadní jednání komise pro revizi standardu naznačují velkou ochotu zúčastněných najít shodu na tak obtížných tématech jako je pálení klestu a množství ponechávaného „mrtvého dřeva“, řekl Ing. Tomáš Duda, zástupce ředitele FSC ČR.   

Zdroj: FSC ČR, o.s., listopad 2008


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038