FSC certifikácie v pralesoch Konžskej panvy tisknout

Pralesy v Konžskej panvy sú po Amazonskom pralese druhé najväčšie na svete a  považujú sa za jedny z najvýznamnejších z hľadiska biodiverzity. Sú domovom pre viaceré domorodé kmene. O to viac sú potešiteľné správy, že FSC certifikácia  prináša zodpovedné obhospodarovanie lesov aj do tejto oblasti.

Na konci roku 2008 boli vydané dva certifikáty  pre lesy, ktoré sú obhospodarované spoločnosťami Rougier Gabon and Precious Woods Gabon. Tieto certifikácie predstavujú vôbec prvé FSC certifikované lesy v Gabone pričom certifikovaných bolo spolu 1 304 962 ha lesov.

V Kamerune bol zas vydaný certifikát pre lesy obhospodarované francúzskou spoločnosťou PASQUET Group a tento certifikát je v poradí už štvrtým v Kamerune. Ako uviedol hovorca spoločnosti, príprava na certifikáciu spoločnosti trvala viac ako 4 roky a výsledkom je certifikovaný les o rozlohe 341’708 ha.

Treba vyzdvihnúť, že certifikácia okrem dodržiavania enviromentálnych kritérií, prináša viac práv pre miestne obyvateľstvo, hlavne domorodých Pygmejov, ktorí sú životne odkázaní na  les.

Certifikované spoločnosti obhospodarujú lesy na základe koncesie a kontrolujú aj ďalšie stupne spracovateľského reťazca od ťažby, cez spracovanie, až po vývoz drevných produktov.

Väčšina produkcie ide na európsky a americký trh, kde legislatíva postupne v čoraz väčšej miere vyžaduje potvrdenie o zodpovednom pôvode drevnej suroviny.

Zdroj: FSC AC, február 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038