Kontrolované dřevo z Karpat tisknout

FSC ČR, česká pobočka mezinárodní organizace FSC, moderovala 19. ledna 2009 setkání národních iniciativ FSC z České republiky, Polska a Slovenska k harmonizaci tzv. hodnocení rizika pro kontrolované dřevo. Kontrolované dřevo tvoří součást certifikovaných výrobků s logem FSC Mixed (smíšené). FSC pro jednotlivé země určuje stupeň rizika pro následující kategorie: dřevo z nelegální těžby, z lesů s vysokou ochranářskou hodnotou, z oblastí porušování lidských práv, z lesů s GMO stromy a z oblastí lesů přeměněných na plantáže. Cílem konceptu je vyloučit z certifikovaných výrobků dřevo pocházející z nejkontroverznějších zdrojů.

Jedním ze závěrů diskuse byla shoda na tom, že dřevo z celosvětově významného ekoregionu Karpat bude muset procházet vyšší kontrolou před tím, než se může stát součástí FSC výrobků. Karpatské lesy tedy nelze bez dalšího dokladování pokládat za oblast s nízkým rizikem pro kontrolované dřevo. Rizikem u něj může být především nešetrná těžba v tzv. lesích s vysokou ochranářskou hodnotou a také vyšší podíl nelegální těžby, který byl zaznamenán zejména na Slovensku. Dodavatel dřeva bude muset při certifikaci kontrolovaného dřeva auditorovi prokázat (prostřednictvím vlastního verifikačního programu), že tato rizika byla eliminována.

„Společný postup v sousedních zemích je důležitý pro nastavení stejných pravidel v příhraničních regionech, aby v některých zemích nedocházelo vlivem přísnějšího přístupu k ekonomickým ztrátám, ale ani k ekologickému dumpingu“, říká Ing. Tomáš Duda z FSC ČR.
Novou, harmonizovanou verzi hodnocení rizika pro kontrolované dřevo v ČR bude na jaře 2009, projednávat výkonná rada sdružení FSC ČR.

Zdroj: FSC ČR, leden 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038