Najväčší kanadský stavebný obchodný reťazec preferuje FSC výrobky tisknout

V závere roku 2008 najväčší kanadský stavebný obchodný reťazec RONA oznámil, že prijal novú politiku obstarávania výrobkov z dreva, ktorá uprednostňuje FSC certifikovaných výrobky.

Firemná politika si stanovila ciele ohľadom zvýšenia predaja certifikovaného stavebného dreva, pričom v roku 2012 by najmenej 25% stavebného dreva malo pochádzať z FSC certifikovaných lesov a 90% dreva by malo mať identifikovateľný pôvod.
Nová politika preferuje FSC výrobky nielen pred necertifikovanými, ale aj pred inými certifikačnými schémami. RONA vyzdvihla FSC certifikát špeciálne pre jeho štandard obhospodarovania lesov, ktorého priority sú rešpektovanie práv domorodého obyvateľstva a ochrana biodiverzity, čím sa výrazne líši od iných schém certifikácie lesov.

Viacero spoločností, ktoré nakupujú drevo z kanadských lesov sa snaží vyhnúť drevu, ktoré pochádza z lesov z vysokou ochranárskou hodnotou a preto preferujú FSC. Podľa Greenpeace Kanada je politika spoločnosti RONA jednou z najprísnejších, a takáto politika môže zabezpečiť udržateľnosť drevnej suroviny pre stavebný sektor.

Zdroj: FSC Kanada, január 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038