Přípravy certifikace KRNAP tisknout

Po přípravném certifikačním auditu v lednu, proběhnul ve dnech 24. - 26. března hlavní certifikační audit FSC v Krkonošském národním parku. Provedla jej certifikační firma NEPCon na podkladě Českého standardu FSC. Auditu se dále jako pozorovatelé zúčastnili pracovníci Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) a občanského sdružení FSC ČR, aby zde sbírali podněty pro revizi Českého standardu FSC. Výsledek auditu bude znám nejpozději v květnu tohoto roku.

V prosinci 2008 se na Správě KRNAP ve Vrchlabí uskutečnilo školení pro terénní pracovníky KRNAP, kteří jsou nyní připraveni návštěvníkům parku vysvětlovat principy lesního hospodaření v souladu s požadavky certifikačního systému FSC a význam značky FSC obecně.

Správa KRNAP, FSC ČR, IFER a Světový fond ochrany přírody (WWF) Norsko spolupracují na projektu „Zavádění ekologicky šetrného hospodaření podle standardu FSC v České republice“, podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

Zdroj: FSC ČR, března 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038