Český výrobce dostal ekologický certifikát tisknout

Přestižní certifikát FSC (Forest Stewardship Council) obdržel významný tuzemský výrobce parket firma MAGNUM  Parket a.s.. Toto ocenění zaručuje zákazníkům, že dřevěné výrobky pocházejí ze šetrně sociálně a ekologicky spravovaných lesů. Při jejich zpracování tak nedochází k devastaci přírodního bohatství a nejsou porušována lidská práva domorodých obyvatel či pracovní práva zaměstnanců.

Značka FSC je v současnosti v západoevropských zemích chápána jako běžná záruka transparentního původu zboží  na trhu. V České republice se nyní vyskytuje přes 52 000 hektarů lesů, které jsou tímto způsobem obhospodařovány a počet certifikovaných společností v posledním roce narostl o 50%. Firma MAGNUM Parket a. s. se tak přihlásila k rychle se rozšiřující skupině podniků, které se rozhodly striktně dodržovat ekologické standardy a dbát na přírodní bohatství a lidská práva. Radka Hnízdilová ze společnosti MAGNUM  Parket a.s. doplňuje: „Uvědomujeme si, jak je důležité odpovědně hospodařit se zpracovávanou dřevní hmotou, jak je důležité zabránit nelegální těžbě a chránit tak ohrožené ekosystémy. Se zvyšující se poptávkou po produktech FSC, a to hlavně od zákazníků ze západní Evropy, jsme se rozhodli o certifikaci požádat.“ V současné době lze nalézt na trhu přes 30 000 výrobků s logem FSC a rozšíření certifikovaného zboží aktivně podporují jak velké obchodní řetězce a podniky (např. Hornbach či JYSK), tak některé státní instituce a ekologické organizace.

Problematický původ mají především některé výrobky z tropických dřevin. „Týká se to hlavně zahradního nábytku, ale i parket z tropického dřeva, kde by si zákazníci měli dát pozor na jejich původ. Jedině certifikát FSC je zárukou odpovědného přístupu k lesům,“ říká Mgr. Michal Rezek z FSC ČR. Velká část tropického dřeva a výrobků z něj totiž pochází z nelegálních těžeb či devastačního lesního hospodaření, které ničí lesy i životy místních obyvatel a domorodých komunit.  „Získáním tohoto certifikátu zajišťujeme zákazníkům, že dřevo, ze kterého jsou naše dřevěné podlahy vyrobeny, pochází z šetrně obhospodařovaného lesa, a že nákupem tohoto výrobku nepřispívá k ničení lesů a nepodporuje nezákonnou těžbu,“ potvrzuje Hnízdilová.

Další informace na: www.czechfsc.cz

Zdroj: TZ FSC ČR a Magnum, květen 2009Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038