FSC zahajuje první komplexní revizi Principů a kritérií tisknout

FSC vyzvalo své členy, národní iniciativy, certifikační firmy a další zainteresované zájmové skupiny k připomínkování druhé pracovní verze Principů a kritérií  FSC. Tyto principy a kritéria jsou základním dokumentem certifikace lesního hospodaření a dosud během 16 let své existence nebyly podrobené celkové revizi, které by předcházelo širší připomínkování.
První pracovní verze „Principů a kritérií“ s omezenou revizí byla navržena Radou ředitelů (FSC Board of Directors) a k veřejné konzultaci byla nabídnuta v květnu 2008. Po obdržení připomínek bylo rozhodnuto rozšířit záběr k plné revizi, kterou by měla na starosti nová vyvážená pracovní skupina FSC.


Současná pracovní verze „Principů a kritérií FSC“ (FSC-STD-01-001 V5-0 D2-0) je prvním ze tří návrhů, které budou sestaveny a nabídnuty k veřejnému připomínkování. Závěrečný návrh musí schválit Valná hromada FSC jako nejvyšší rozhodovací orgán na začátku roku 2010.


Deset principů a 56 kritérií vytváří základ pro všechny politiky lesního hospodaření a standardů FSC, které zahrnují 17 akreditovaných národních st candardů lesního hospodaření (včetně českého standardu FSC) v 17 zemích a 13 obecných standardů uplatňovaných akreditovanými certifikačními firmami.


Revize Principů a kritérií FSC probíhá v souladu s předpisy dobré praxe ISEAL (The International Social and Environmental Accreditation and Labelling Aliance- www.isealalliance.org ) – mezinárodním rámcem pro tvorbu důvěryhodných a dobrovolných sociálních a environmentálních standardů. FSC je jediným certifikačním systémem v lesnictví, který dle těchto předpisů zaručuje „nejlepší praxi“ v rámci zavádění standardů.

Termín pro připomínkování končí 4. září 2009.

Více informací o klíčových změnách standardů, o zasílání připomínek a komentářů či další doplňující informace naleznete zde: www.fsc.org/pcreview.html.

Zdroj: FSC Weekly News Update, červenec 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038