FSC zlepšuje ekologické a sociální parametry hospodaření na plantážích tisknout

Univerzita v Sao Paulu vypracovala pro jihoamerickou organizaci Imaflora nezávislou studii založenou na terénních šetřeních srovnávajících certifikované a necertifikované plantáže v jihobrazilských státech Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Studie byla zaměřena na environmentální a sociální charakteristiky hospodaření a potvrdila, že certifikace FSC je přínosem v sociální a environmentální rovině. Závěry studie uvádí, že FSC naplňuje svou roli jako tržní nástroj pro zlepšení lesního hospodaření. FSC je důležité v oblastech s chybějící vymahatelností práva i v případě  existence kvalitní legislativy. 
Studie uvádí, že certifikace FSC přinesla kladné dopady ve všech zjišťovaných oblastech: výše mezd a zaměstnanecké výhody, bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků, používání chemických pesticidů, ochrana přírodních zdrojů, lesní hospodaření a vztahy s místními komunitami. 
Studie ukázala, že na certifikovaných plantážích je v průměru ponecháno 42% plochy pro ochranu přírody, kdežto na necertifikovaných je to 20%, jak požadují zákony. Ukázalo se také, že certifikované plantáže poskytují účinnou ochranu zbylých lesů biomu Atlantického lesa. Studie dále uvádí, že hlavním důvodem k certifikaci plantáží byl přístup na trh.

Celá publikace je ke stažení na www.imaflora.org/arquivos/Does_certification_make_a_difference.pdf.

Zdroj: FSC Weekly News Update, červen 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038