Prestižní certifikát FSC pro Krkonošský národní park tisknout

Správa Krkonošského národního parku získala ocenění FSC za ekologicky šetrné lesní hospodaření. Krkonošský národní park se tak stal největším souvislým územím v České republice, které se může pyšnit certifikací FSC. Zároveň je KRNAP jediným národním parkem, který v současné době tuto certifikaci má. Slavnostního předávání certifikátu FSC se zúčastnil ministr životního prostředí ČR Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Jan Hřebačka a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Na Hříběcí boudě v národním parku KRNAP předal certifikát koordinátor FSC pro Českou republiku Michal Rezek.

„Certifikace FSC je nejprestižnějším a nejpřísnějším hodnocením kvality péče o lesy. Dokazuje tedy naprosto jednoznačně, že Správa KRNAP se o krkonošské lesy stará způsobem, který by měl být příkladem a inspirací i pro ostatní majitele lesů v České republice,“ řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko. Cílem certifikátu je důrazně chránit lidská a pracovní práva zaměstnanců, stejně jako environmentální standardy. Zejména v prvních nejpřísněji chráněných zónách parku je část lesů ponechána bez hospodářských zásahů k ochraně nerušených přírodních procesů a jejich studiu v souladu s posláním národních parků a požadavky FSC. Další lesy jsou postupně převáděny na věkově více rozrůzněné lesy s větším podílem listnatých stromů, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. V lesích národního parku se nepoužívají nebezpečné chemické prostředky a při těžbě nevznikají velké holiny. Těží se šetrně s ohledem na les, potoky a mokřady. Významný podíl dřeva zůstává na místě k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdy a zdraví lesa. Přednostně nejsou těženy doupné stromy jako hnízdiště ptáků.

Certifikát FSC byl udělen na 5 let, ale jeho udržení je závislé na výsledcích každoročních auditů akreditovanou certifikační firmou. „Získání certifikátu FSC je pro nás prestižním oceněním. Vážím si jej o to více, že certifikační audit neměl ke způsobu obhospodařování lesa žádné připomínky, čímž potvrdil, že Správa KRNAP již v minulosti prováděla odpovědné, přírodě blízké lesní hospodaření,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.


Předávání certifikátu- ministr L.Miko, ředitel KRNAP Jan Hřebačka a Michal Rezek FSC ČR

Certifikace dle standardu FSC je v lesích KRNAP zavedena v rámci projektu „Implementation of environmentally responsible forest management“ („Zavádění environmentálně šetrného lesního hospodaření“), na kterém se Správa KRNAP podílí jako spoluřešitel. Projekt je financován prostřednictvím Norských finančních mechanismů (Norwegian Financial Mechanism).Projekt Zavádění environmentálně šetrného lesního hospodaření poběží ve spolupráci s FSC ČR, o. s., až do dubna 2011.  

Zdroj: TZ FSC ČR, MŽP a KRNAP, červenec 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038