Rozhovor s Ing. Otakarem Schwarzem, náměstkem ředitele KRNAP a vedoucím odboru péče o národní park tisknout

Co pro KRNAP znamená získání certifikátu?
 

Je to pro nás prestižní ocenění. Daleko cennější než získání certifikátu pro nás ale je uznání auditorů certifikační firmy, že s tak šetrným způsobem hospodaření vůči přírodě se ještě nesetkali. V KRNAPu a jeho ochranném pásmu se sice splnění limitů standardu FSC předpokládá, protože všechny lesy patří do kategorie lesů zvláštního určení nebo ochranné (žádné hospodářské), ale prakticky všechna kriteria byla splněna několikanásobně nebo s velikou rezervou. Toto ocenění je pro Správu KRNAP prestižní záležitostí a uznáním směru managementu nastoupeného po roce 1994 (příslušnost hospodařit s majetkem k lesům podle zákona 114/1992 Sb., převedena na Správu KRNAP). Certifikace s sebou pravděpodobně přinese otevření dalších trhů s dřevní surovinou. 

Jaké změny si dosažení souladu s Českým standardem FSC vyžádalo v péči o lesy KRNAP?

Jedinou změnou bylo vyloučení některých chemických zásahů jako např. chemická asanace dřevní hmoty napadené kůrovci.

Plánuje KRNAP využívat získání certifikátu FSC marketingově, obchodně či nějakým jiným způsobem?
 
Správa KRNAP neplánuje využití získání certifikátu FSC marketingově ani obchodně, ale připravuje využití loga FSC na oficiálních dokumentech a v korespondenci.

Děkujeme za odpovědi.

Zdroj: FSC ČR, červenec 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038