Společnost JYSK podporuje udržitelný rozvoj a preferuje FSC tisknout

V tomto čísle Dobrého dřeva vám přinášíme rozhovor s Evou Vihanovou, prodejní a marketingovou manažerkou firmy JYSK, která je jedním z předních prodejců zahradního nábytku v České republice a podporuje výrobky a vybavení s bezvadným původem – FSC. JYSK na svých webových stránkách uvádí: „Existence světových deštných pralesů je ohrožena nelegálním kácením a lidmi chtivými rychlých zisků. Zachránit je už může jen promyšlené lesní hospodářství. My všichni jsme za dění na naší planetě zodpovědní - to znamená, že i za obchod a průmysl. Díky značce FSC máte také jako spotřebitelé možnost zjistit původ svého zahradního nábytku - až do míst, kde stromy vyrostly. Tak máte jistotu, že žádný náš nábytek nepochází z nelegálního odlesňování ani od zkorumpovaných překupníků či orgánů. FSC se rovněž zajímá o lidi pracující v lesích, jejich pracovní podmínky a budoucnost lesů.“ Přejeme příjemné čtení.  

    Reklamní leták JYSKU s FSC

Jysk je podle průzkumu nevládních organizací jedním z lídrů v prodeji nábytku s certifikátem původu dřeva z ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření. A jaký je postoj polečnosti Jysk ke značce FSC? Co pro vás znamená?

JYSK zastává názor, že povinností velké firmy je chovat se zodpovědně ke společnosti a životnímu prostředí. JYSK usiluje o co největší využití výrobků s certifikátem FSC - získal dokonce uznání od Světového fondu přírody (Worldwide Fund for Nature). Je to například prostřednictvím organizace Trust pro tropické lesy (TFT, Tropical Forest Trust), kterou JYSK de facto založil. TFT investuje přímo v oblastech a továrnách, které podléhají nejpřísnějším požadavkům na sociální a ekologické standardy.

Jaký podíl vašich dřevěných výrobků v českých prodejnách nese certifikát FSC?

Certifikát FSC nese přibližně 80% našeho zahradního dřevěného nábytku (všechny výrobky z eukalyptového dřeva). Zbytek tvoří nábytek ze dřeva teakového, který nese certikát CoC. Označení CoC (Chain of Custody - spotřebitelský řetězec) zajišťuje, že dřevo bylo vytěžené legálně a že nepochází z ohrožených tropických pralesů.

Jakým způsobem společnost Jysk propaguje značku FSC?

JYSK výhody FSC vysvětluje v akčních letácích a v in-store materiálech – letáčky, brožury, plakátky. Také důkladně školíme své zaměstnance, aby byli schopni výhody vysvětlit zákazníkům.

Jak vaši zákazníci reagují na propagaci značky FSC?

Obecně se Češi poslední dobou začali více zajímat o otázky ochrany životního prostředí a vidíme to i u našich zákazníků – zajímají se a ptají se. Tato problematika je však zatím relativně nová, proto je potřeba kontinuelně šířit osvětu. Nemůžeme zatím říct, že by certifikát FSC byl klíčovým rozhodujícím faktorem při nákupu zahradního nábytku.

Zdroj: FSC ČR a Jysk, červenec 2009Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038