FSC na světovém lesnickém kongresu tisknout

Certifikační systém FSC a jeho principy a kritéria stály v centru zájmu na říjnovém světovém lesnickém kongresu v Buenos Aires.

Zájem účastníků kongresu se týkal témat, jako jsou zvyková práva domorodých obyvatel závislých na lesích, ochrana biodiverzity, boj s odlesňováním a ničením lesů, ochrana před lesními požáry a nelegálním obchodem se dřevem, což jsou integrální součásti principů a kritérií FSC.
 
Na konferenci mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council oslavila dvě jubilea. Prvním bylo vydání tisícího certifikátu lesního hospodaření – získala ho skupina malých vlastníků lesů z Portugalska Associação de Agricultores de Charneca (Grupo ACHARsgf), hospodařící na ploše 4535 ha se zaměřením na dřevní i nedřevní produkty z lesa jako je listnaté a jehličnaté dřevo, ořechy a korek. Druhým milníkem bylo dosažení 15 000 podniků, certifikovaných ve zpracovatelském řetězci FSC (CoC). Počet a rozmanitost certifikovaných podniků ve zpracovatelském řetězci ve sto zemích světa je motorem tržního úspěchu značky FSC.

Při uvítacím ceremoniálu na konferenci starosta Buenos Aires Mauricio Macri oznámil závazek města nakupovat od roku 2010 dřevo a papírenské výrobky ze zdrojů certifikovaných systémem FSC. Jak je patrné z příspěvku starosty Macriho, stála inciativa FSC v popředí dialogu na 13. světovém lesnickém kongresu.

Principy a kritéria FSC jsou nejvyšším mezinárodním standardem v lesním hospodářství a nejúčinněji odpovídají na rostoucí sociální a environmentální problémy vyvolané neudržitelnými praktikami lesní hospodaření v různých částech světa. „Logo FSC je podloženo vysokou úrovní standardů FSC pro lesní hospodaření. Významný růst počtu certifikátů ve zpracovatelském řetězci a postupný nárůst celkové certifikované plochy je klíčový pro prosazovaní měřitelných změn v praxi lesního hospodaření.“, zdůraznil ředitel FSC Andre de Freitas.

Zdroj: FSC ČR, říjen 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038