Nakupujte fér, vybízí soutěž Čechy tisknout

Značky FSC, Bio či Fairtrade znamenají od 26. listopadu šanci na výhru ve spotřebitelské soutěži „Přemýšlej a ber – značky, co jsou fér“. Akce má pro tento typ soutěží netypického vyhlašovatele: tři neziskové organizace –FSC ČR, Hnutí DUHA a Společnost pro Fair Trade. Soutěží s výhrami v hodnotě desítek tisíc korun chtějí Čechům ukázat, jak rozeznat zboží ohleduplné vůči světu, v němž žijeme.

Pořadatelé chtějí informovat české spotřebitele, že běžné nákupy výrazně ovlivňují náš svět. A mohou ho ovlivnit k dobrému. Ve světě rychle roste význam certifikačních značek, které vypovídají o kvalitě vzniku zboží. Tyto certifikace mají jasně stanovená pravidla přidělování a výroba jimi označených výrobků je pravidelně kontrolována. Zatímco značky výrobců představují často pouhou image, značky certifikační o zboží prozradí zcela konkrétní fakta.

V Západní Evropě se odpovědná spotřeba stává většinovým nákupním postojem. A právě certifikace výroby šetrné k Zemi a k lidem v tom hrají zásadní úlohu. Zbývá jen představit české veřejnosti značky odpovědné spotřeby Bio, Fairtrade a FSC, které jim pomohou ke správným rozhodnutím jak lehce našlapovat na Zemi,“ vysvětluje Michal Rezek z FSC ČR.

Vizuál kampaně

Soutěž „Přemýšlej a ber – značky, co jsou fér“ byla vyhlášena na oslavě 20. narozenin nejvlivnější české ekologické organizace, Hnutí DUHA. Soutěžit lze od 26. listopadu 2009 a soutěž potrvá do 30. dubna 2010. Šanci vyhrát má každý, kdo dokáže odpovědět na základní otázky o certifikačních známkách Bio, FSC a Fairtrade. Otázky budou distribuovány na letácích, pohlednicích a samozřejmě i na webu. Webová stránka www.fer-znacky.cz umožňuje zadávání soutěžních odpovědí online. Jinak lze odpovědi posílat na poštovní adresu Hnutí DUHA či na zvlášť zřízený e-mail ferznacky@hnutiduha.cz. Mezi cenami je například FSC zahradní nábytek v hodnotě 25 tisíc, dovolená na ekofarmě ale i řemeslné výrobky Fairtrade.

Soutěž grantem podpořil Státní fond životního prostředí.

Výhry do soutěže věnovaly společnosti Fairwood, Hostětínský mošt, Jysk, Dřevotvar, Dipro Proseč, Ekoherba a obchůdky NaZemi.

-----------------------------------------------------------------------------

Značka FSC

Certifikační systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.
Certifikace FSC představuje důvěryhodný systém lesní certifikace a certifikace spotřebitelského řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců, jako je Hornbach, Jysk, OBI.

O FSC ČR

FSC ČR, o. s. je nevládní, nezisková organizace a český zástupce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). FSC ČR prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice prostřednictvím certifikace lesů a zpracovatelského řetězce certifikovaného dřeva a dřevěných výrobků

Více na www.czechfsc.cz.

Značka Bio

Biopotraviny jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a nebezpečných pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a houbám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek.
Biopotraviny, které byly kontrolovány v České republice, poznáte podle zelené "biozebry", státní ekoznačky, která zaručuje, že výrobek splňuje požadavky zákonů o ekologickém zemědělství.

O Hnutí DUHA

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás. Navrhujeme konkrétní opatření, jež sníží znečištění vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu nebo zbavit potraviny toxických látek. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum, informování novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA působí celostátně, v jednotlivých městech a krajích i na mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, největšího světového sdružení ekologických organizací.

Více na www.biospotrebitel.cz.

Značka Fairtrade

Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Cílem Fair Trade je dát šanci lidem z rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život.
Ochranná registrovaná známka Fairtrade® je označením výrobků vyrobených a zobchodovaných dle parametrů nezávislé mezinárodní certifikační a kontrolní asociace Fairtrade Labelling Organizations. Tato známka umožnila rozšířit výrobky Fair Trade mimo specializované obchůdky do velkých maloobchodních sítí.

O Společnosti pro Fair Trade

Společnost pro Fair Trade o. s. je nevládní nezisková organizace se statusem občanského sdružení. Zabývá se především zvyšováním povědomí české veřejnosti o Fair Trade jako účinném nástroji k prosazování udržitelného rozvoje v zemích globálního Jihu. Zabývá se také globálním rozvojovým vzděláváním pro mateřské, základní, střední a jazykové školy.

Více na www.fairtrade.cz.


Zdroj: FSC ČR, Hnutí DUHA a Společnost pro Fairtrade, listopad 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038