Revize Českého standardu FSC pokračuje tisknout

Český standard FSC (dále Standard), pravidla pro certifikaci ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření v tuzemských lesích platí již více než tři roky. Zkušenosti s jeho zaváděním do praxe, intenzivní diskuse s tím spojená a změny v politikách FSC vyvolaly potřebu revize Standardu.

4. listopadu 2009 proběhlo v Brně 3. jednání komise pro revizi Standardu. Mimo členů komise (ekologická sekce: Jaromír Bláha, Richard Višňák, ekonomická sekce: Vasil Hutník, Milan Hron, sociální sekce: Jitka Schneiderová, Alfonz Kokoška), zvolených na valné hromadě sdružení na podzim 2008 se jí zúčastnili i zástupci dalších členů sdružení  a pozorovatelů sdružení z Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů, ministerstva životního prostředí, Lesů ČR a Školního lesního podniku Křtiny.

Mechanismus pro revizi Standardu se řídí mezinárodními politikami FSC, proces registrace Standardu byl schválen mezinárodním ústředím FSC na konci roku 2008. Jednání vyvrcholí v první polovině roku 2010. Setkání komise jsou otevřená členům a pozorovatelům sdružení. S širokou odbornou i laickou veřejností bude revidovaný Standard konzultován prostřednictvím tzv. národní konzultace, kdy bude na jaře na 60 dní standard vystaven k připomínkám.  Revidovaný Standard by měl být akreditován do konce roku 2010.

Na brněnském jednání byla detailněji diskutována témata ponechávání dendromasy v lese, referenčních ploch, využití klestu a těžebních zbytků, zastoupení ekologicko-stabilizačních a introdukovaných dřevin. Další témata budou řešena na čtvrtém setkání revizní komise, která proběhne ve dnech 20.-21. ledna u České Třebové. Zájemci o účast z řad nečlenů sdružení se mohou přihlásit na info@czechfsc.cz nebo telefonu 545211383.

Jednání komise pro revizi standardu se soustřeďují na několik klíčových indikátorů standardu. Směřujeme k dosažení cenného konsenzu nad klíčovými parametry přírodě blízkého lesního hospodaření v ČR.“, řekl Ing. Tomáš Duda, zástupce ředitele FSC ČR.   

Zdroj: FSC ČR, o.s., listopad 2009


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038