Mezinárodní iniciativa pro lesy GFTN (Global Forest & Trade Network) zveřejnila interaktivního průvo tisknout

Iniciativa Global Forest & Trade Network (GFTN) uveřejnila nového interaktivního průvodce pro zákonnou a odpovědnou lesní těžbu. Průvodce shrnuje dřívější legislativní materiály a odpovědné zadávání veřejných zakázek do jednoho interaktivního zdroje. Průvodce je dostupný na: www.gftn.panda.org


Průvodce byl vytvořen pro všechny středně velké a velké společnosti, které kupují nebo vyrábějí lesní produkty. Aplikace pak ukazuje různé cesty, jak mohou obchodní společnosti jednat v souladu s nejlepší veřejnou praxí, dříve osvědčenými postupy a zároveň i s jejich vlastní obchodní politikou.

Tento interaktivní průvodce pro zákonnou a odpovědnou těžbou považuje FSC za mezinárodně uznávanou známku odpovědného lesního hospodaření.  Podle GFTN „současná hodnocení ukazují, že certifikační systém FSC nejlépe vyhovuje klíčovým požadavkům Světového fondu na ochranu přírody (WWF) zapracovaným v tzv. „Průvodci k požadavkům na lesní certifikaci.“ Ten slouží k ohodnocení jednotlivých certifikačních systémů a schémat a zároveň ukazuje jejich úroveň důvěryhodnosti.


První z „Principů a kritérií lesního hospodaření FSC“ hovoří o tom, že lesní hospodaření musí respektovat všechny příslušné zákony dané země i mezinárodní úmluvy. Stejně tak i další smlouvy, které se země zavázala dodržovat, a musí vyhovět všem principům a kritériím FSC. FSC certifikace pak je se svými vysokými sociálními a environmentálními požadavky  v lesnickém sektoru nejvíce účinným způsobem, jak zaručit, že dřevo a produkty z něj jsou vytěženy legálně a jsou dále distribuovány sociálně a environmentálně vhodným způsobem.

Více o  Principech a kritériích FSC najdete zde:  www.fsc.org/pc  nebo zde: http://www.czechfsc.cz/fsc-certifikace/principy-fsc-certifikace.html

Zdroj: FSC International


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038