Nová směrnice jako první krok k zákazu nezákonně vytěženého dřeva na evropském trhu tisknout

Nejen organizace Friends of The Earth Europe, kterou v Česku zastupuje Hnutí Duha, uvítala většinové hlasování Evropského parlamentu ve prospěch evropské směrnice o zákazu nelegálně vytěženého dřeva na evropském trhu. Organizace Friends of the Earth Europe prosazovala tento zákon již deset let. Upozorňovala především na nedostatečnou ochranu světových lesů a lidí, kteří jsou závislí na obchodu se dřevem a  stávají se častou obětí nelegálního obchodu s ním.

Aby byla zajištěna i skutečná implementace směrnice,  Friends of the Earth Europe budou dále sledovat, jak je uplatňována členskými zeměmi a společnostmi.


Směrnice je kompromisní dohodou mezi zástupci Evropského parlamentu a Evropské Komise. Ačkoliv obsahuje silné i slabé body, je však důležitým milníkem k jednotným podmínkám v mezinárodním dřevařském sektoru. Greet Ritsema z organizace Friends of the Earth Europe řekl: „Tento zákon, bude-li řádně vykonáván, bude mít velký pozitivní dopad na světové lesy a jeho obyvatele. Bude to také znamenat, že rozvojové země získají peníze, o které dosud přicházely vinou ilegálního obchodu.“


Nová směrnice zavazuje obchodníky k zajištění transparentnost původu jejich dřeva. Obchodníci musí zvážit pravděpodobnost jeho ilegálního původu dřeva a snížit toto riziko, stejně jako doložit informace o tom, kde bylo dřevo nakoupeno a prodáno. Tyto kroky povedou k větší transparentnosti zpracovatelských a obchodních řetězců a sníží riziko výskytu ilegálně vytěženého dřeva na trhu.


Na jednotlivých národních úrovních je však nyní u směrnice nutné definovat možné postihy a sankce za porušení tohoto nařízení. Výrazně zmeškanou příležitostí je potom vynechání potištěných produktů z textu směrnice, přestože tyto produkty jsou důležitým artiklem na trhu a objem jejich importu tvoří 3, 2 miliardy eur.

Organizace Friends of the Earth Eupope  spolu s ostatními environmentálními organizacemi bude bedlivě sledovat implementační proces směrnice do právních předpisů jednotlivých zemí.

Zdroje: FoE Evropa/Holandsko


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038