Dobré dřevo 26/2011 tisknout

V lednovém čísle Dobrého dřeva, internetovém magazínu o certifikaci FSC (nejen v České republice) přinášíme informace o:

- novém výukovém programu FSC ČR, které sestavila jako některé z dalších článků nová vítaná posila v naší kanceláři Mgr. Katka Žaludková

- o právě se rozbíhajícím Mezinárodním roku lesů 2011

- rekapitulaci našich akcí na sklonku minulého roku - v tomto případě společnou akci  FSC ČR a KRNAPu k prodeji  vánočních stromečnků s certifikátem FSC

- a o velkém brněnském vánočním stromu, který taktéž nesl certifikát FSC

- FSC také zahájilo diskuzi nad speciálním značením FSC produktů od malých vlastníků lesů a lesů s malou intenzitou  obhospodařování (SLIMF)

- byl zveřejněn revidovaný standard používání značky FSC pro držitele certifikátu

- startuje též projekt na certifikaci dodavatelů lesních prací

- FSC je členem Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN)

- FSC obaly se dostávají na evropský trh, jak říká zpráva společnosti TetraPak

- o předešlé lesnické exkurzi do Polska - Pěstování jedle 7. - 10.10.2010

- tradiční rubriku FSC v číslech

 

sfžp

www.sfzp.cz

 

mžp

www.mzp.cz

 

Tento magazín byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

Obsah čísla

Odpovědné lesní hospodaření ve FSC vzdělávání

Letošním rokem, který je zároveň Mezinárodním rokem lesů, zahájilo FSC nové aktivity v oblasti vzdělávání mládeže. Záměrem je především systematický nárůst povědomí veřejnosti o principech přírodě blízkého a zodpovědného hospodaření s lesy tak, aby právě tato mladá gen... číst více

Začíná Mezinárodní rok lesů!

Letošní rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů OSN jako Mezinárodní rok lesů, který bude provázet řada s tím spojených regionálních i mezinárodních aktivit. Záměrem je zlepšit udržitelnost lesního hospodaření po celém světě a také zvýšit veřejné povědomí o u... číst více

Společná akce KRNAPu a FSC ČR k prodeji vánočních stromečků

V prosinci minulého roku se opět konala akce Krkonošského parku za podpory FSC ČR, která měla za cíl ukázat veřejnosti, že jde a je výhodné koupit si vánoční stromeček, který nezanechává ekologickou stopu a navíc vyrostl za přírodě blízkého lesního hospodaření v FSC ce... číst více

Brněnský vánoční strom pochází z šetrně obhospodařovaných lesů s certifikátem FSC

Ačkoliv se blíží už spíše konec zimy a jaro, chtěli bychom se jen pochlubit několika zimními obrázky. Podruhé totiž měli Brňané možnost sami si vybrat velký vánoční strom, který zdobil nám. Svobody. I tento rok strom pocházel z lesního majetku ŠLP Křtiny, který vlastní... číst více

FSC zahájilo diskuzi nad speciálním značením FSC produktů od vlastníků malých lesů a lesů s malou in

Organizace Forest Stewardship Council navrhla první verzi mezinárodních pravidel pro používání speciální značky na rozlišení výrobků pocházejících od FSC certifikovaných komunit a správců malých lesů a lesů s malou intenzitou obhospodařování (small or low intensity man... číst více

Byl zveřejněn revidovaný standard používání značky FSC pro držitele certifikátu

K revizi standardu používání ochranné známky FSC vedl požadavek na jednodušší a celistvější pravidla. Po důležité zpětné vazbě a celkovém připomínkovacím procesu od všech účastníků procesu certifikace k dřívější verzi byl schválen revidovaný Standard používání ochranné... číst více

Startuje projekt na certifikaci dodavatelů lesních prací

Projekt s názvem CeFCo (Certifikace těžařů a dodavatelů lesních produktů - Certification of Forest Contractors) má za cíl jak usnadnit certifikaci malých lesů v soukromém vlastnictví skrze certifikaci dodavatelů lesních produktů a těžařských společností, tak nastavit p... číst více

FSC je členem Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN)

Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN)  schválila členství FSC na svém 75. shromáždění v Gland 18. – 20. listopadu 2010. FSC jako člen unie v kategorii mezinárodních nevládních organizací se řadí mezi největší environmentální sítě s více ... číst více

FSC obaly se dostávají na evropský trh

Od začátku tohoto října spotřebitelé v Dánsku moci podpořit trvale udržitelné zacházení se světovými lesy při koupi běžných produktů jako je mléko. Podobně jako ve Švédsku se totiž na těchto trzích objeví tyto produkty v obalech, které jsou vyráběny k lesům šetrným způ... číst více

Lesnická exkurze do Polska - Pěstování jedle 7.-10.10.2010

Spolu s Pro Silvou Bohemicou, která exkurzi organizovala jsme na podzim byli ve dvou lesních správách státních lesů v oblasti jihovýchodního Polska, které hospodaří podle pravidel certifikačního systému FSC.   Nadlesnictwo Losie – zhlédnuto bylo pěstování jedle ... číst více

FSC v číslech (ke dni 17. 1. 2011

FSC v číslechCelková certifikovaná plocha: 131,157,360 ha (k 17. 1. 2011)Celkový počet certifikátů lesního hospodaření: 978 (k 17. 1. 2011 v 80 státech)Celkový počet certifikátů zpracovatelských řetězců: 19021 (k 17. 1. 2011 ve 106 státech) Certifikace FSC v ČR (k 17.... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038