Workshop posiluje zájmy komunit v FSC certifikovaném plantážnictví tisknout


Workshop na téma „FSC certifikované plantážnictví a místní komunity: výzvy, aktivity, zásady a řešení“ se konal v São José dos Campos v Brazílii. Bezmála sto účastníků z podniků, komunit, nevládních organizací a sdružení ze 17 zemí z celého světa se shromáždilo k diskuzi o pozitivních a negativních důsledcích, které má FSC certifikované plantážnictví na místní komunity, na pracovní podmínky zaměstnanců a práva domorodých obyvatel.

Účastníci vytvořili indikátory pro měření, hodnocení a monitorování vzájemného působení FSC certifikovaného plantážnictví a místních komunit pomocí principů a kritérií FSC.

Bylo vybráno a prezentováno celkem pět nezávislých případových studií z Nikaraguy, Brazílie, Chile, Jihoafrické republiky a Šalamounových ostrovů.  Studie prezentovaly reálné příklady střetů zájmů mezi podnikem a komunitou a úspěšná řešení. Jednalo se o představení zvýšení životní úrovně v různých směrech, minimalizace negativních dopadů plantážnictví a budování možností komunity čerpat finanční benefity z místního provozu plantážnictví. 

Součástí workshopu byla rovněž exkurze, během které účastníci navštívili podnik zaměřený na plantážnictví a dozvěděli se o jeho formálním systému jednání s komunitami v oblastech střetu zájmů. Následně účastníci workshopu v malých skupinách navštívili některé z komunit a mohli si vyslechnout jejich názory, co si členové komunit myslí o svém zapojení do podniku hospodařícímu s plantážemi.

Ukazatele vytvořené účastníky workshopu zahrnovaly střety zájmů domorodých obyvatel a místních komunit, střety zájmů dalších zainteresovaných kapitálových účastníků, posouzení zdraví pracovníků a bezpečnosti při práci, a posuzení managementu sociálního plánování. Tyto ukazatele budou formálně vypracovány v závěrečné zprávě workshopu a brány v úvahu během rozvoje obecně použitelných ukazatelů pro principy a kritéria FSC. 

Úspěch této události byl zřejmý ze souhrnu komentářů účastníků, ve kterém byly mnohokrát zdůrazněny rostoucí otevřenost k diskuzím mezi podniky a komunitami, smysl pozitivních benefitů a interakcí, a závazky k novému přístupu ke střetu zájmů, které zdůraznily přístup založený na právu jako je volné, přednostní a zasvěcené svolení.

Stažení prezentací workshopu, případových studií a metodických dokumentů je možné zde.

Zdroj: FSC International


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038