Dobré dřevo 29/2011 tisknout

Babí léto je pryč, ale přichází další číslo Dobrého dřeva, už dvacátédevaté. Přes prázdniny jsme mimo jiné s informačním stánkem navštívili několik festivalů a připravili část aktivit na podzimní sezónu (semináře pro lesníky a majitele lesů, výukový program pro 2. stupeň ZŠ ad., seminář na veletrhu Woodtec). V září hlavně oslavili třetí celosvětový FSC Friday a začali domlouvat spolupráci se společností AkzoNobel, která je globálním partnerem FSC. A podívejte se i na další články v tomto čísle, kde najdete například:   

- report z třetího celosvětového FSC Friday

- shrnutí dosavadního průběhu hodnocení kontroverznosti tzv. kontrolované dřeva v ČR a v Německu

- pozvánku na chystané semináře pro lesníky, správce a majitele lesů

- článek o celosvětové konferenci na podporu domorodých komunit a šetrného lesního hospodaření

- informace o novém FSC standardu pro CoC, který upravuje sociální požadavky

- pozvánku na seminář na veletrhu Woodtec, kde IKEA představí svoji vizi v oblasti nedostatku FSC suroviny v ČR

- článek o zamýšlených rozšířeních certifikátu FSC

- report z účasti FSC ČR na Festivalu dřeva, kde jsme pořádali soutěž pro děti

- informace o nově certifikovaných společnostech

- a tradiční rubriku "FSC číslech"

 

Přejeme pěkné čtení!

 

www.sfzp.cz

 

www.mzp.cz

 

Tento magazín byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

Obsah čísla

Proběhl třetí celosvětový FSC Friday

FSC (Forest Stewardship Council) Friday je den věnovaný ochraně světových lesů a propagaci přírodě blízkého lesního hospodaření. V pátek 30. 9. 2011 se školy, firmy, obchody a další organizace po celém světě se spojily do podpory FSC odpovědného lesního hospodářství. C... číst více

Analýza kontroverznosti dřeva v České republice a v Německu

3. června byla v Německu schválena analýza rizik kontrolovaného dřeva ve všech svých pěti kategoriích. Schválením analýzy byl završen proces hodnocení kontroverznosti dřeva v Německu a společnosti se v budoucnu po implementační fázi 12 měsíců budou řídit tímto Standard... číst více

FSC ČR připravuje semináře s exkurzí o přírodě blízkém lesním hospodaření ve vašem regionu

FSC ČR připravilo na podzim sérii seminářů o šetrném lesním hospodaření, na které jste srdečně zváni! Stále také pokračuje bezplatný poradenský servis pro majitele a psrávce lesních majetků!25. října - Lesy města Solnice1. listopadu - Krkonošský národní park3. listopad... číst více

FSC uzavřelo globální partnerství s firmou AkzoNobel. V roce 2012 proběhne spolupráce i v ČR.

V září minulého roku FSC stvrdilo globální spolupráci a partnerství s firmou AkzoNobel. Cílem partnerství je především upozornit na nepostradatelnou hodnotu lesů a zvýšení povědomí o FSC a jeho podpoře odpovědného lesního hospodaření. AkzoNobel, jako největší společnos... číst více

Světová konference na podporu domorodých komunit a šetrného hospodaření v lesích

Účastníci celosvětové konference Spojených Národů a nevládních organizací, která předcházela konferenci Rio + 20, vyzvali vlády, aby přislíbily konkrétní a systematickou podporu domorodým komunitám hospodařícím v certifikovaných lesích. Třídenní událost, které se účast... číst více

Nový FSC standard pro zpracovatelský řetězec upřesňuje sociální požadavky

Dne 21. července 2011 FSC zveřejnilo novou verzi certifikačního standardu pro zpracovatelský řetězec CoC (FSC-STD-40-004 V2-1), která jednoznačně definuje sociální požadavky Pravidel asociování (spojování jména) subjektu s FSC. Standard ro... číst více

IKEA představí svou vizi o dostupnosti FSC na semináři při veletrhu Woodtec

FSC ČR se zúčastní zajímavého semináře na veletrhu Woodtec. Jedním z témat bude také dostupnost FSC suroviny v ČR, kde představí svoji vizi v této oblasti i velký obchodní řezec IKEA. Seminář při veletrhu Woodtec, Brno 2011 Certifikace FSC CoC pro konkurenceschopnos... číst více

Rozšíření FSC certifikace do dalších oblastí spojených s ochranou lesů

Od svého založení v roce 1993 se FSC podařilo sice výrazně etablovat a získat uznání společností a firem na trhu, certifikát však zůstává stále limitován svým zaměřením na „dřevěné“ produkty. Proto FSC se na svém Valném shromáždění rozhodlo rozšířit FSC certifikaci o d... číst více

FSC ČR podruhé na festivalu dřeva

FSC ČR se již druhým rokem zúčastnila Festivalu dřeva v Ostravě, který proběhl v sobotu 17. 9.2011. Cílem Festivalu dřeva je přivést zejména nejmladší generaci k zájmu o les a přírodu, jako součást prostředí, ve kterém žijí. Společnou a jednotící myšlenkou Festivalu ... číst více

Certifikace FSC pro společnost Duropack Bupak Papírna a Copacking Service

Firmy Copacking Service a Duropack Bupak Papírna s.r.o. byly úspěšně certifikovány podle standardu FSC (Forest Stewardship Council) a zařadily se tak mezi odpovědné společnosti. Obě firmy certifikoval nový podpůrný partner FSC ČR – certifi... číst více

Report z výukového programu FSC ČR

Výukový program FSC ČR doposud proběhl v jedenácti opakováních. Celkem se programu doposud zúčastnilo 158 žáků a shlédlo jej sedm vyučujících. Během letních prázdnin proběhly inovace, s nimiž byl program prezentován a zároveň realizován na XVIII. veletrhu výukových pro... číst více

FSC v číslech - srpen 2011

Tradiční tabulky FSC v číslech, tentokrát k 15. červenci 2011. Celková certifikovaná plocha: 140,502,262 ha (k 15. 7. 2011)Celkový počet certifikátů lesního hospodaření: 1049 (k 15. 7. 2011 v 79 státech)Celkový počet certifikátů zpracovatelských řetězců: 21 063 (k 15.... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038