Členové FSC schvalují revidované Principy a kritéria tisknout

FSC s potěšením oznamuje, že revidované Principy a kritéria (P&C) byly schváleny členstvem FSC. Pozitivní výsledek odráží zapojení a angažovanost zúčastněných stran z celého světa během více než tří let a potvrzuje ho i vysoký počet zúčastněných voličů - kolem 70% ve všech komorách.

 

Výsledky voleb FSC principů a kritérií


 

Ano

Ne

Ekonomická sekce

78,003%

21,997%

Environmentální sekce

61,652%

38,348%

Sociální sekce

86,605%

13,395%

Celkem

75,420%

24,580%

 

První velká revize v historii Principů a kritérií shrnuje a odráží FSC poznatky od jeho počátků v roce 1993 a přináší nový vhled do současných přístupů, politik a zdůvodnění. Dodatečné doplnění Poznámek a budoucích Obecných indikátorů přinese větší přehlednost tohoto klíčového dokumentu a umožní účinnější realizace v této oblasti.

Toto pozitivní rozhodnutí členů FSC uvedlo další důležitou fázi v práci FSC. Se schválenými revizemi může FSC nyní oslovit zájmové skupiny (stakeholders) a s nimi definovat základní požadavky ( tzv. "Obecné indikátory") pro každé z kritérií. Tato práce začne okamžitě oslovováním členů v klíčových tématech, kteří začnou s pracovním připomínkováním Obecných indikátorů.

Nicméně FSC dbá na obavy vznesené členy během průzkumu a revize P & C a usiluje o jejich řešení v této další fázi, stejně jako o řešení dalších postupů na úrovni diskuse. FSC se bude dotazovat členů za účelem získaní zpětné vazby a poučení z tohoto nového procesu a postupu.

V této další fázi bude FSC také pracovat na sladění rozvoje regionálních a národních standardů FSC (Forest Stewardship Standards) s novými Principy a kritérii. Podpora a poradenství budou poskytovány všem zúčastněným stranám, včetně certifikačních orgánů a lesních majektů, zpracovatelů, a dalších zainteresovaných organizací, aby přechod na nové Principy a kritériel byl co nejplynulejší. FSC vítá a těší se na zavedení tohoto nového rámce jako hlavního nástroje pro spolupráci s našimi členy a zájmovými skupinami s cílem splnění poslání organizace.

Jsme hluboce vděční zúčastněným osobám včetně pracovní skupiny pracující na Principech a kritériích, FSC členů a  pracovníků, kteří umožnili posun v této oblasti. Jejich vysoká míra angažovanosti v tomto důležitém procesu umožnila FSC významně inovovat Principy a kritéria. Veříme, že toto zásadní rozhodnutí bude mít měřitelný úspěch v rámci FSC systému a těšíme se na něj.

Zdroj: FSC International, 13. února 2012

Pro více informací o FSC principech a kritériích prosím přejděte na odkaz www.vote.fsc.org. 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038