Ohlednutí za rokem 2011 z pohledu certifikačního systému FSC tisknout

FSC ve světě

V listopadu 2011 bylo certifikováno již 147 milionů hektarů lesů v 79 zemích pěti kontinentů. Evropský podíl činil 62 milionů hektarů FSC certifikovaných lesů ve 32 zemích. Na certifikované lesy navazovalo 22 000 certifikovaných zpracovatelských podniků od malých truhlářství až po obří pily či papírny. V Evropě existuje již více než 10 600 certifikovaných provozů.

Intenzivně se pracovalo na revizi a tvorbě nových mezinárodních principů a kritérií FSC, které dávají výchozí rámec pro tvorbu národních standardů FSC pro lesní hospodaření.

FSC v České republice

Uplynulý rok 2011 znamenal pro organizaci FSC ČR zejména stabilizaci organizace a rozšíření působnosti do environmentálního vzdělávání dětí a mládeže.

V Jihomoravském kraji byl realizován pilotní pedagogický program pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ, který se interaktivní formou zaměřuje na porozumění principům šetrného lesního hospodaření. Výuka zahrnuje jak kreativní aktivity, tak hry a různé simulace, ve kterých se žáci učí analyzovat dané téma. Programu se dosud zúčastnilo více než 300 žáků základních škol a pro velký zájem byl rozšířen na celou Českou republiku. 

V oblasti certifikace lesů nedošlo k velkým změnám. V průběhu minulého roku měly certifikát FSC tyto lesní majetky: Mendelova univerzita v Brně - Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, magistrát Hlavního města Prahy, LHC – Žehrov (LS Nymburk,  LČR), Správa Krkonošského národního parku a skupinová certifikace Nestátní lesy Svitavsko (lesy jednoho města, devíti obcí a jedné soukromé osoby). Celková rozloha těchto lesů činila 53 tisíc ha. Pro lesníky jsme připravili 6 regionálních seminářů s exkurzí o PBLH. Pro velký zájem jsme opět dotiskli oblíbenou knihu „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“ pánů J. Metzla a M. Košuliče st.

Stejně jako v posledních letech roste o desítky procent meziročně počet certifikátů v navazujícím zpracovatelském řetězci. V roce 2011 se zvýšil počet certifikátů z 89 na 117, což představuje téměř třetinový nárůst. K velkým domácím zpracovatelským kapacitám jako Dřevozpracující družstvo Lukavec, Kronospan, Biocel Paskov přibylo v roce 2011 Mondi Štětí. V letošním roce se dá očekávat, že zvýšená poptávka po FSC dříví povede k nárůstu certifikované plochy lesů v ČR.

Šetrné lesní hospodaření a myšlenku FSC jsme mimo jiné propagovali na dnech Země, Slavnostech dřeva, v rámci celosvětového FSC Friday a ve spolupráci s hobbymarketem Hornbach v jarní a podzimní kampani zaměřené především na spotřebitele a odpovědnou spotřebu výrobků ze dřeva.

 

Ing. Tomáš Duda
ředitel FSC ČR, o. s.
tomas.duda@czechfsc.cz

Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038