FSC a konference Rio+20 tisknout

21. června 2012 brazilská vláda předložila konečné znění prohlášení na konferenci Rio +20. Na plenárním zasedání vyjednavačů byl návrh přijat a bude nyní předložen na konferenci ke schválení. Několik delegací deklarovalo, že nejsou spokojeni s konečným výsledkem, ale připustili, že další jednání již nebylo možné.

© FSC A.C.

Některé otázky bylo totiž těžké rozřešit. Část rozvojových zemí byla zklamána, že bohaté rozvinuté země se stále nezavázaly k poskytnutí nových a dodatečných zdrojů na podporu udržitelného rozvoje v zemích Třetího světa a tzv. globálního Jihu, zejména s ohledem na odstranění chudoby a rozvoje zelené ekonomiky v této oblasti. Jiní se domnívali, že rozhodnutí o posílení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) bylo příliš slabé a dočasné. A zatímco všichni obecně uvítali rozhodnutí zahájit jednání o Cílech udržitelného rozvoje, někteří byli zklamáni, že nedošlo k žádnému rozhodnutí, na které konkrétní cíle by se mělo zaměřit.

Z pohledu FSC výsledek jednání nedosáhl toho, co je potřeba. Konference by měla přinést jasné dohody o tom, jak ozelenit ekonomiku, aby se snížil její dopad na planetu, který je již za udržitelnou hranicí. Měly být jasné závazky a praktické dohody o tom, jak podporovat udržitelnou produkci a spotřebu, jak odstranit dotace, které podporují neefektivní využívání zdrojů, a jak chránit a vhodně využívat přírodní zdroje sociálně odpovědným způsobem.

Text zcela ignoruje obrovský potenciál vlád a veřejných institucí jako spotřebitelů se schopností podpořit celospolečenskou udržitelnou výrobu a spotřebu a ukázat správný příklad soukromým spotřebitelům a výrobcům. Nikde se v textu ani nehovoří o zadávání „zelených“ veřejných zakázek (public procurement). Dokument také postrádá zmínku o iniciativách, které pomáhají zaměřit se na udržitelnou produkci a spotřebu, jako je dobrovolná lesní certifikace.

Je nepravděpodobné, že výsledky konference Rio +20 budou mít stejný dopad jako v případě první konference v Rio v roce 1992. Agenda 21 a Deklarace z Ria byly vyjímečné, jejich realizace změnila svět v mnohém, a to nejen prostřednictvím jednání a aktivity vlád, ale také prostřednictvím iniciativ občanské společnosti a obchodní sféry. Zcela jistě přispěla k zpomalení neudržitelného využívání přírodních zdrojů a odstranění tlaku na ekosystémy. Konference Rio +20 by pak měla analyzovat důvody proč tomu tak bylo a rozhodnout o konkrétních dalších krocích.


Deklarace z konference Rio +20 je nedostatečná, ale v rámci její přípravy bylo prezentováno a diskutováno mnoho dobrých zkušeností a nápadů. Jednotlivým vládám, podnikům a organizacím občanské společnosti tak byly nabídnuty účinné způsoby a příklady mnoha postupů, jak celospolečensky rozšířit udržitelný rozvoj. FSC je jeho součástí a bude dělat vše pro to, aby zvýšila jeho dopad v lesním hospodaření pomocí podpory sociálně a environmentálně šetrných způsobů na zachování a hospodaření s lesními ekosystémy.

Zdroj: FSC International, 21. 6. 2012


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038