Globální zpráva o vývoji trhu a FSC za rok 2011 tisknout

Zveřejněn byl také globální výzkum trhu vzhledem k značce a certifikátu FSC.

Mezi hlavní závěry patří:

  • Celosvětové povědomí o značce FSC vzrůstá od roku 2009, přičemž dvě třetiny respondentů uvádí vysoké povědomí o odpovědném lesnictví a FSC.
  • V zemích tzv. globálního Jihu (spíše v chudších, rozvíjejících se zemích) jsou sociální přínosy FSC certifikace  považovány za důležitější než podpora FSC certifikovaného zboží. V zemích tzv. globálního Severu jsou naopak přínosy FSC certifikace pro životní prostředí vnímány jako nejvíce důležité.
  • V zemích tzv. globálního Severu (tj. v rozvinutých a bohatších národních státech) jednotlivé firmy a společnosti preferují vzhledem k FSC certifikaci vlastní marketingové aktivity než spoléhání na partnery.
  • Více než polovina respondentů je přesvědčena, že certifikace FSC jim pomůže získat v příštích 12 měsících nové klienty.
  • Více než dvě třetiny respondentů plánují rozšířit zásoby FSC materiálu, aby pokryly rostoucí poptávku.  
  • Téměř polovina respondentů zavedla „systém náležité péče“ (due diligence system) s cílem splnit požadavky Lacey Act (tento zákon byl od roku 2008 v USA doplněn o zákaz obchodu se dřevem z nelegálních zdrojů, vč. obchodu s dřevěnými produkty. Nový zákon požaduje, aby každý v rámci zpracovatelského řetězce znal zdroj těchto obchodovaných dřevěných produktů) a nařízení Evropské unie o dovozu dřeva (EU Timber Regulation – více zde).

Studii najdete zde.

Zdroj: FSC International, květen 2012


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038