Dobré dřevo 34/2012 tisknout

Zbývá už jen necelý týden do Štědrého dne a my bychom Vám jej chtěli zpříjemnit třicátým čtvrtým číslem Dobrého dřeva. Uvnitř naleznete informace týkající se FSC a EU Timber Regulation, AILPA (australská obdoba EUTR) a online platformy - systému elektronického ověření FSC výrobků. Dále uveřejňujeme zprávu z Valné hromady FSC, vypravování brněnského vánočního stromu s FSC certifikátem, reportáže z podzimních roadshows FSC ČR a zážitkových workshopů "Šetrné dřevo". Představování naší kanceláře pokračuje rozhovorem s vedoucí pedagogického programu FSC ČR  Kateřinou Žaludkovou. Pěkné čtení!

Za celou kancelář FSC ČR Vám přejeme krásné svátky a vše nejlepší do nového roku.

Obsah čísla

Diskuze na Valné hromadě FSC ČR poukázala na velký nedostatek FSC suroviny v ČR

V prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv proběhla ve čtvrtek 15. 11. 2012 v Brně devátá Valná hromada občanského sdružení FSC ČR. To je národní kanceláří a oficiálním zástupcem mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Jejím cílem je prosazovat ... číst více

FSC je připraveno na EU Timber Regulation

Nařízení Evropské unie - EU Timber Regulation (EUTR) vstupující v platnost v březnu 2013 ukládá společnostem, které uvádějí dřevo a dřevěné výrobky na trh EU, povinnost ujistit se, že surovina nepochází z ilegální těžby. EUTR a jeho prováděcí právní předpisy s... číst více

Disney volí politiku odpovědné spotřeby papíru

Jedna z největších mediálních a zábavních společností na světě The Walt Disney Company (dále Disney) oznámila 11. října přijetí nové politiky odpovědné spotřeby papíru. Ta zajišťuje, že Disney a její dceřiné společnosti omezí spotřebu papíru a budou požado... číst více

Pokrok ve vytváření online platformy - systému elektronického oveření FSC výrobků

Forest Stewardship Council (FSC) a Historic Futures Ltd (HF) navázali partnerství s cílem vyvinout nový softwarový systém – online platformu pro elektronické oveření FSC výrobků (FSC Online Claim Platform - OCP). Tato platforma j... číst více

V platnost vstoupil nový australský zákon, zabývající se ilegalní těžbou dřeva

Forest Stewardship Council vítá, že dne 30. října 2012 vstoupil v platnost australský zákon zabraňující ilegální těžbě dřeva (the Australian Illegal Logging Prohibition Act – dále AILPA). Je to nesmírně důležitý krok směrem k zákazu ničivé a nezákonné tě... číst více

V Brně se rozzářil smrk s FSC certifikátem

Na náměstí Svobody v Brně se letos rozsvítil velký vánoční strom, který pochází z lesa s certifikátem FSC. Ten zaručuje, že se v lese hospodaří odpovědně a dle přírodě blízkých principů. Cílem FSC je přispět k ochraně českých i světový... číst více

WWF vydala nového průvodce pro odpovědné investice

V novém průvodci se WWF zaměřuje na komodity ze tří různých odvětví (zemědělství, lesnictví a rybolovu) z vědeckého, průmyslového a ekonomického pohledu zároveň. „The 2050 Criteria: Guide to Responsible Investment in Agricultural, Forest, and Seafood Commodities“ ... číst více

Podzimní roadshows FSC ČR

I tento podzim jsme pokračovali v našich roadshows. Na několik fotografií se můžete podívat zde. Tyto propagační akce neziskové organizace FSC ČR proběhly před hobbymarkety po celé České republice a měly za cíl informovat spotřebitele o možnostech odpovědné spotřeby dř... číst více

Workshopy FSC ČR pro veřejnost

Jak nakoupit výrobky ze dřeva, podpořit přírodě blízké lesní hospodaření a odmítnout nezákonnou těžbu a devastaci světových lesů poradily zážitkové workshopy neziskové organizace FSC ČR. V listopadu proběhl první cyklus workshopů určených široké veřejnosti s názvem „Še... číst více

Rozhovor s Kateřinou Žaludkovou – vedoucí programu enviromentální vzdělávání FSC ČR

V našem pravidelném seriálu rozhovorů Vám představujeme dalšího z pracovníků národní pobočky FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC). Pod lupou se tentokrát ocitla Mgr. Kateřina Žaludková, vedoucí programu environmentálního vzdělávání FSC ČR.  Na pod... číst více

FSC v číslech - prosinec 2012

Tradiční tabulky FSC v číslech ke dni 15. listopadu 2012.Celková certifikovaná plocha: 169,324,056 ha (k 15. 11. 2012)Celkový počet certifikátů lesního hospodaření: 1172 (k 15. 11. 2012 v 80 státech)Celkový počet certifikátů zpracovatelských řetězců: 24 414 (k 15. 11. ... číst více
Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038