V platnost vstoupil nový australský zákon, zabývající se ilegalní těžbou dřeva tisknout

Forest Stewardship Council vítá, že dne 30. října 2012 vstoupil v platnost australský zákon zabraňující ilegální těžbě dřeva (the Australian Illegal Logging Prohibition Act – dále AILPA). Je to nesmírně důležitý krok směrem k zákazu ničivé a nezákonné těžby dřeva na celé planetě. Australský zákon následuje Spojené státy americké (USA) a předbíhá tak Evropskou unii, kde podobný zákon vstoupí v platnost v březnu roku 2013.

Soulad s národními právními předpisy je důležitým prvním krokem k odpovědnému lesnímu hospodaření a podstatné částí požadavků FSC certifikace. V krajinách původu dřevěné suroviny může solidní legislativa zemí s velkou částí dřevozpracujícího průmyslu a silnou spotřebitelskou základnou pomoci jejímu většímu prosazování.

Existující národní legislativa zemí produkujících dřevo bohužel není zárukou přírodě blízkého a sociálně odpovědného způsobu lesního hospodaření, ochrany lesů s vysokou ochrannou hodnotou (High Conservation Value Forests – HCVF), nebo zákazu konverze původních, přírodních lesů (například na plantáže, či jiné zemědělské plochy). To je dostatečný důvod, proč FSC podporuje pokračovat v certifikaci FSC nad rámec běžné legality.

I když zákaz dovozu a zpracování nezákonně vytěženého dřeva vstoupil v platnost již nyní, australská vláda bude v následujících dvou letech pracovat na konkrétních podmínkách toho, jak mohou soukromé společnosti zabránit vstupu ilegálně vytěženého dřeva na trh. FSC certifikace by měla být dostatečnou zárukou legálního původu dřeva, což je patrné i díky nejnovějším dodatkům pravidel FSC, iniciovaných schválením EU Timber Regulation

 

Analýzu australského zákona a jeho vztahu k FSC naleznete zde.

 


Podporující členové FSC Česká republika:http://www.hornbach.czhttp://www.pointcz.cz
 

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0038